Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden de effectieve en baremieke lonen alsook de anciënniteitsbarema's binnen de sector van de elektriciens (PsC 149.01) op 1 januari geïndexeerd. Zoals verwacht, bleef deze indexering heel beperkt, namelijk +0,03 %. Concreet betekent dit dat er geen invloed zal zijn op de lonen door toepassing van de afrondingsregels.

Ook het bijgevoegde loonbarema voor de metaalrecuperatie is van toepassing vanaf 1 januari 2015, ten gevolge van een indexaanpassing van 0,03 %.
Ook hier wijzigen de minimumlonen, die van toepassing waren op 1 januari 2014, niet door deze indexaanpassing. Dit heeft ook in dit geval te maken met de afrondingsregels, conform de cao-afspraken hieromtrent.

Tabel elektriciens 2015

Tabel metaalrecuperatie 2015