Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Meer dan 24 % van de jongeren tussen 15 en 24 jaar oud in ons land is werkloos. Zelfs met een super Vlaams georganiseerde arbeidsmarkt en een enthousiaste minister Muyters, krijgt men deze groep in geen jaren aan het werk.
De (metaal)bedrijven die 50-plussers aanwerven, zijn van een zeldzame soort. Nog steeds zien we dat bij herstructureringen de oudere generatie weg moet en weg wil.

De discussie inzake 'werkbaar werk', in het bijzonder voor 50-plussers, staat op de Griekse kalender. Intussen maakt de regering-Michel wel werk van regels en wetten die zeggen dat oudere werklozen en hun collega SWT'ers tot 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

Deze regering wijzigt niet alleen drastisch de spelregels, zij pleegt bovendien ook contractbreuk ten aanzien van de duizenden werklozen en SWT'ers die plots hun bestaand statuut zien veranderen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de honderden Ford-arbeiders die na een sluiting nu nog moeten meemaken dat hun statuut wijzigt. Dit probleem werd door Meryame Kitir bij minister Peeters aangekaart. Peeters beloofde om naar een oplossing te zoeken. Wij wachten af!

We sommen inmiddels een aantal van die arbeidsmarktgerichte pesterijen op:

1. Passieve beschikbaarheid

Dit houdt in dat je ingeschreven bent als werkzoekende, dat je ingaat op een passend werk of een opleiding en dat je je meldt als de VDAB je oproept.Vanaf 2015 moet je als werkloze en SWT'er, ongeacht leeftijd of beroepsverleden, passief beschikbaar zijn tot je 65e. De enige vrijgestelde groep zijn zij die al werkloos of SWT'er waren vόόr januari 2015 en uiterlijk op 31 december 2014, 60 jaar oud waren. Was je tot op heden op basis van de oude reglementering nog niet ingeschreven als werkzoekende omdat het niet nodig was, dan doe je dat nu best wel!

2. Actieve beschikbaarheid

Dit houdt in dat je zelf actief inspanningen moet leveren om een job te vinden en dat je meewerkt aan alles wat de VDAB je aanbiedt qua opleiding, bemiddeling en begeleiding. Je zult bovendien uitleg moeten geven over de intensiteit van je inspanningen.

Vanaf 2015 moet je als werkloze en als SWT'er, ongeacht leeftijd of beroepsverleden, actief beschikbaar zijn tot 65 jaar, zelfs als dat voor 2015 niet zo was. De enige vrijgestelde groep zijn zij die al werkloos of SWT'er waren vόόr 1 januari 2015 en uiterlijk op 31 december 2014, 60 jaar waren.

3. Verplichte inschrijving bij een tewerkstellingscel

Een collectief ontslag gaat meestal gepaard met de oprichting van een tewerkstellingscel. Je kunt/kon vrijgesteld worden van deze inschrijving, als:

  •  je ontslagen bent vόόr 1 januari 2015;
  • je aanspraak kunt maken op een SWT ingeval van een bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering;
  • je ofwel 58 jaar bent, ofwel 38 jaar beroepsverleden kunt bewijzen op het einde van je opzegtermijn.

Vanaf 2015 moet je je als SWT'er (om het even welk soort SWT), ongeacht leeftijd of beroepsverleden, inschrijven bij een tewerkstellingscel.

4. Verplicht outplacement

Vroeger kon je vrijgesteld worden van het vragen, aanvaarden en het volgen van outplacement, als:

  • je ontslagen werd vόόr 1 januari 2015;
  • je aanspraak kon maken op een SWT ingeval van bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering;
  • je ofwel 58 jaar was, ofwel 38 jaar beroepsverleden kon bewijzen op het einde van je opzegtermijn.

Vanaf 2015 moet je als SWT'er (om het even welk soort SWT), ongeacht leeftijd of beroepsverleden, outplacement vragen, aanvaarden en volgen.

5. De verplichting om in België te verblijven

Je kon als oudere werkloze en als SWT'er vanaf de leeftijd van 60 jaar in het buitenland verblijven, als je je hoofdverblijfplaats in België behield. Was je geen 60 jaar, dan kon je maximaal gedurende 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.


Vanaf 2015 kun je noch als werkloze, noch als SWT'er meer dan 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.