Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Actie voor fair transport in Europa!

Transportwerknemers bundelen de krachten. Op woensdag 27 maart organiseert de Europese transportvakbond ETF een grootschalige meeting in Brussel. Deze bijeenkomst geldt als hoogtepunt van de campagne ‘Fair transport in Europe’ en brengt de problematiek van sociale dumping onder de aandacht.

ABVV-Metaal tekent present. Vorig jaar al besteedden wij uitvoerig aandacht aan deze kwestie. Zeker toen een studie van de Nederlandse vakbond FNV de link tussen malafide transportbedrijven en de automotive industrie aan het licht bracht (bekijk zeker nog eens dit schokkende filmpje). Op 27 maart zullen wij dan ook – samen met de kameraden van BTB – onze stem laten horen.

ABVV wil een wet tegen sociale dumping. Sociale dumping is niet alleen een probleem in de transportsector. Ook andere sectoren (bouw, chemie, metaal, …) worden ermee geconfronteerd. En telkens zijn de werknemers de dupe: de buitenlandse werknemer wordt uitgebuit, de Belgische werknemer wordt weggeconcurreerd. Op 18 maart voerde het ABVV dan ook actie voor een wet tegen sociale dumping.

Samen maakten we van de klimaatstaking een succes!

Afeglopen vrijdag was er de grote, wereldwijde klimaatstaking. In meer dan 90 landen werd actie gevoerd voor een doortastend en rechtvaardig klimaatbeleid. In ons land waren er in de voormiddag diverse lokale initiatieven, gevolgd door een grote betoging in Brussel.
ABVV-Metaal steunde deze actie van ganser harte en was zelf ook vertegenwoordigd. Ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid gaan immers hand in hand. Onze leden waren dan ook gedekt door een stakingsaanzegging. 

Neem je loopbaan in eigen handen met ‘My Volta’

Ben je tewerkgesteld in de sector van de elektriciens (PC 149.01)? Dan kreeg je eind vorig jaar een login en paswoord van koepelorganisatie Volta. Daarmee kan je inloggen op ‘My Volta’, een platform waar je alle informatie over sectorrelevante opleidingen en infoavonden terugvindt. Daarnaast kan je er ook je opleidings-CV raadplegen en beheren.

Het digitale opleidings-CV biedt een overzicht van alle opleidingen die je al gevolgd hebt en van alle diploma’s, certificaten en attesten die je al behaald hebt. Het is een ideaal instrument om zicht te krijgen op de competenties en ervaring die je in de loop van de jaren hebt opgebouwd. En om te kijken aan welke bijkomende opleidingen je eventueel nog nood hebt.

Beheer zelf je opleidings-CV. Als arbeider in de elektro-technische sector kan je via ‘My Volta’ je opleidings-CV zelf aanvullen met opleidingen die je gevolgd hebt en certificaten die je behaald hebt. Zeker doen!

De staking op Van Hool is (voorlopig) voorbij, maar van sociale vrede is geen sprake

Wat vooraf ging. Na bijna vier weken staking voor meer koopkracht, legde de directie op 4 maart eindelijk een voorstel op tafel. Voornaamste elementen: een cao 90 ter waarde van 900 euro, een herziening van het functieclassificatiesysteem en een invoering van een cafetariaplan. De vakbonden hebben altijd gepleit voor een recurrente loonsverhoging (hogere brutolonen, hogere maaltijdcheques, …), maar de directie wilde daar nooit van weten.

Echt tevreden waren de vakbonden dus niet met hetgeen op tafel lag. Maar toch werd beslist om ermee na de achterban te trekken, die dan kon stemmen voor of tegen het akkoord. Op dinsdag 12 maart werd de stemming afgerond. 56 procent stemde tegen het akkoord, 43 procent stemde voor. Aangezien een 2/3-meerderheid nodig is om het akkoord te verwerpen, is het akkoord dus goedgekeurd.

Dat zorgt voor een uiterst delicate situatie. Het voorstel van de directie is aangenomen, terwijl meer dan de helft van de arbeiders tegen stemde. Van sociale vrede is dus geen sprake. Zoals onze hoofddelegee David Scheveneels zegt: “De fabriek is nu heel erg verdeeld. Wij willen een duidelijk signaal van de directie, want het is duidelijk dat zeer veel mensen niet tevreden zijn met hun loon- en arbeidsvoorwaarden. De directie kan niet doen alsof er niets meer aan de hand is.”

Wordt (nog maar eens) vervolgd …

 

 

 

 

 

ABVV-Metaal steunt de klimaatstaking van 15 maart met stakingsaanzegging

Global Strike for Future! Op 15 maart organiseert Youth for Climate een wereldwijde klimaatstaking. In meer dan 38 landen zal op die dag actie gevoerd worden voor een deftig en rechtvaardig klimaatbeleid. In België roept Anuna De Wever de vakbonden op om die dag massaal te mobiliseren.  

ABVV-Metaal draagt de huidige klimaatacties een warm hart toe. De strijd voor een doortastend klimaatbeleid enerzijds en voor meer sociale rechtvaardigheid anderzijds, gaan hand in hand. Zoals onze voorzitter Georges De Batselier stelt: “Iedereen heeft baat bij een economisch systeem dat de ecologische draagkracht van onze planeet respecteert. Wij denken al jaren na over manieren om onze metaalindustrie circulair en klimaatneutraal te maken. En wij hebben ook al lang concrete voorstellen in die zin geformuleerd. Onze Belgische en Europese industrie kan er – ook inzake tewerkstelling – alleen maar sterker van worden.”

Stakingsaanzegging. ABVV-Metaal dient dan ook een stakingsaanzegging in voor de betoging van 15 maart. Wie die dag wil betogen is dus in orde voor zijn werkgever. Binnen het ABVV hebben zowel de Algemene Centrale, als de voedingscentrale (Horval) en de metaalcentrales (ABVV-Metaal en MWB) een stakingsaanzegging ingediend.

ABVV-Metaal trapt genderweek af

Op 8 maart - Internationale Vrouwendag – trappen we als ABVV-Metaal een genderweek af via onze communicatiekanalen. Ook dit jaar komen we met een dikgevuld e-book rond de genderproblematiek. Waar we in de editie 2018 de vinger op de wonde van de loonkloof legden, ligt de focus dit jaar daarnaast ook op gendergerelateerd geweld.

Op 8 maart wordt in België de eerste echte vrouwenstaking georganiseerd onder het motto ‘Als vrouwen staken, stopt de wereld met draaien’. ABVV-Metaal heeft hiervoor een stakingsaanzegging ingediend. Alle feministische vrouwen en mannen die de actie willen ondersteunen zijn dan ook in orde ten aanzien van hun werkgever. Ook op 8 maart is er de Wereldvrouwenmars in Brussel. 

Zo werken we naar 14 maart, de Dag van de Loonongelijkheid v/m. In het kader van de Fight for 14-campagne van het ABVV vragen we aandacht voor een hoger minimumloon – want ook dat kan de loonkloof helpen dichten. We besteden ook aandacht aan de Equal Pay Day-campagne van de progressieve vrouwenbeweging zij-kant met een blog van Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant.

Hou onze kanalen in de smiezen!

Hoe een loonsverhoging een sociaal conflict veroorzaakte op busbouwer Van Hool

Het verhaal. Op busbedrijf Van Hool wordt al meer dan twee weken gestaakt. De reden? De directie gaf een zeer beperkte groep technici een bruto loonsverhoging van 1 euro per uur. Alle andere arbeiders kregen niets en voelden zich benadeeld. Er brak spontaan een staking uit, die nu al zijn derde week ingaat. Diverse afdelingen leggen afwisselend en in een beurtsysteem het werk neer.

Boemerang. Dat de loonsverhoging voor een zeer kleine groep werknemers als een boemerang terug in het gezicht van de directie ontplofte is geen verrassing. De vakbonden op Van Hool proberen al jaren om de koopkracht van alle werknemers te verhogen. Maar telkens kregen ze een nul op het rekest. Lees zeker het interview met David Scheveneels, onze hoofdafgevaardigde op het bedrijf: “Wij worden al jaren met loonmatiging geconfronteerd. Daarbovenop swingen de energieprijzen de pan uit. En als de mensen dan horen dat er vandaag wordt onderhandeld over een loonnorm die nauwelijks één procent bedraagt, dan loopt het potje op den duur over.”

En nu? Het conflict zit muurvast. Er werd een sociaal bemiddelaar aangesteld, maar ook die kan de situatie niet ontmijnen. Het geplande bedrijfsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde werd ondertussen uitgesteld. De directie weigert met de vakbonden te spreken en heeft nu zelf een – lachwekkend – voorstel naar de werknemers gelanceerd: ze wil de voorziene loonmarge van 1,1% omzetten in een verhoging van de maaltijd- en ecocheques. De vakbonden daarentegen vragen een bruto-loonsverhoging, een was- en fietsvergoeding en een verdubbeling van de functietoeslag. 

Allereerste LGBTI-cao is een feit!

Op maandag 11 februari werd een klein stukje geschiedenis geschreven. Op voorstel van ABVV-Metaal werd op het paritair subcomité van de Edele Metalen een non-discriminatie-cao ondertekend, met bijzondere aandacht voor holebi’s en transgenders. Een primeur in België!

Over het waarom van deze cao is onze ondervoorzitter Ortwin Magnus zeer duidelijk: “Gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en democratie zijn de bouwstenen van onze organisatie en daar zijn we rechtlijnig in, niet enkel in woord maar ook in daad. Je talenten als werknemer, collega en kameraad staan volledig los van je geslacht en je seksuele geaardheid. De sector Edele Metalen was de eerste om in te gaan op ons voorstel om duidelijk te stellen dat ook voor stigmatisering en vernedering van holebi's en transgenders op de werkvloer geen plaats is.”  

De komende weken zullen wij dit voorstel ook in onze andere metaalsectoren op tafel leggen. Hopelijk kunnen we op deze manier bijdragen tot meer openheid, sensibilisering en bewustmaking.

Twee weken sociaal conflict op Van Hool: een verslag van onze hoofdafgevaardigde ter plaatse

“Wij worden al jaren met loonmatiging geconfronteerd. Op den duur loopt het potje over.”

Op busfabrikant Van Hool heerst al twee weken ernstige sociale onrust. En voorlopig is het einde nog niet in zicht. Alles begon met een loonsverhoging voor een zeer beperkte groep technici. Die maatregel vloog als een boemerang terug in het gezicht van de directie. Want de andere werknemers voelden zich benadeeld en begonnen spontaan te protesteren. De vakbonden op Van Hool proberen al jaren om de koopkracht te verhogen voor alle werknemers, onder meer via een aanpassing van de loonclassificatie. Maar telkens botsen ze op een ‘njet’ van de directie. En nu – met de magere loonmarge die op tafel ligt, terwijl het bedrijf zelf sterk presteert – koken de potjes over. “De mensen zijn het kotsbeu”, aldus David Scheveneels, onze hoofddelegee ter plaatse. Hieronder leest u zijn verhaal.

Dag David, kan je eens kort schetsen wat er juist aan de hand is op Van Hool?

David: Begin februari hebben onze collega’s van de dienst Naverkoop spontaan het werk neergelegd. De voorbije maanden waren daar trouwens ook al enkele werkonderbrekingen geweest, want de arbeiders vroegen een loonsverhoging en extra investeringen in de werkplaats. Maar daar is nooit iets van terechtgekomen. Als gevolg van die werkonderbreking beloofde de personeelsdienst om tegen vrijdag 8 februari een oplossing voor te stellen. Die oplossing kwam er in de namiddag en voorzag in een loonsverhoging van één euro per uur voor de technici die werken in de afdeling Naverkoop.

Maar daarmee was het conflict dus niet opgelost?

David: Nee, eigenlijk was dat nog maar het begin van de problemen. Kijk, de technici in de afdeling Naverkoop hebben zeer gegeerde profielen op de arbeidsmarkt. Zij vinden overal werk en vaak ook aan hogere lonen, dus het is niet abnormaal dat zij een loonsverhoging wilden en ook kregen. Maar desondanks begonnen veel arbeiders uit andere afdelingen zich toch vragen te stellen. Zij kregen niets en voelden zich benadeeld. Op maandag 11 februari stonden om acht uur ’s morgens al honderden mensen aan de poort om hun ongenoegen te uiten. Dat was een spontane actie.

De loonsverhoging voor een zeer beperkte groep werknemers is dus als een boemerang terug in het gezicht van de directie gevlogen?

David: Ja, en dat is ook begrijpelijk. Wij vragen al jaren om de loonclassificatie op ons bedrijf aan te passen. Die is vandaag zeer beperkt. Veel mensen die hier beginnen zitten na twee jaar al in de hoogste categorie en hebben dan – op een anciënniteitsvergoeding na – geen zicht meer op loonsverhoging. Maar de directie zei dat ze niets kon doen. Ze vond dat ze al meer dan genoeg inspanningen had geleverd om de koopkracht van de werknemers te verhogen, onder meer via enkele cao 90’s.

Maar die mening delen jullie niet?

David: Nee, wij zijn daar niet mee akkoord. Het is normaal dat de andere werknemers ook iets willen. Iedereen wil zich gewaardeerd voelen in zijn job. Wij worden al jaren met een loonmatiging geconfronteerd en hebben ook een indexsprong moeten slikken. Daarbovenop swingen de energieprijzen de pan uit. En als de mensen dan horen dat er vandaag op nationaal niveau wordt onderhandeld over een loonnorm die nauwelijks één procent bedraagt, dan loopt het potje op den duur over. Eerlijk gezegd: de mensen zijn dat kotsbeu.

En zo is de staking op Van Hool losgebarsten?

David: In het begin was het een spontane staking. Op verschillende plaatsen legden mensen het werk neer. Toen de directie weigerde om met ons aan tafel te gaan zitten is het geëscaleerd. Op woensdag 13 februari was er de grote nationale staking. En op donderdag en vrijdag zijn wij op Van Hool dan blijven doorstaken.

In de week die daarop volgende hebben jullie een andere tactiek toegepast om de directie onder druk te zetten?

David: Omdat de directie geen toegevingen deed en omdat we voelden dat het een uitputtingsslag zou worden, hebben we beslist om een alternerend stakingsplan op te stellen. Dat komt erop neer dat er elke werkdag gestaakt wordt door acht van de veertig afdelingen op ons bedrijf. Dus elke dag van de week liggen een aantal afdelingen stil. Een arbeider hoeft dus maar één dag in de week te staken. Op die manier kunnen we het langer volhouden en is er ook veel minder loonverlies voor de mensen die opkomen voor hun rechten. Tegelijkertijd blijft de impact groot want gans het productieproces is ontregeld. Een journalist die ons kwam interviewen omschreef onze manier van werken treffend als een ‘salami-staking’.

Ondertussen zitten de onderhandelingen muurvast en is er een sociale bemiddelaar aangesteld. Wat zijn jullie concrete eisen naar de directie toe?

David: Onze eisen zijn duidelijk. Wij vragen een recurrente verhoging van de koopkracht. Daar moet voor ons zeker een stuk bruto-loonsverhoging in zitten. Maar de directie wou op niets toegeven. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat de directie nu zelf een voorstel gelanceerd heeft naar de werknemers. Ze stelt voor om de loonmarge van 1,1 % om te zetten in hogere maaltijd- en ecocheques. Maar voor ons is dat onvoldoende. Wij willen een bruto-loonsverhoging. Daarnaast blijven we ook vragen naar een was- en fietsvergoeding en een verdubbeling van de functietoeslag.

Wordt het actieplan nog steeds goed opgevolgd?

David: Ja, het aantal stakers ligt iets lager dan bij het begin. Maar dat is logisch, want we zijn al meer dan twee weken bezig. De mensen hebben loonverlies. Alles bij elkaar wordt het actieplan nog steeds goed opgevolgd. Ik wil onze collega’s dan ook heel erg bedanken voor alle steun die wij krijgen, want het zijn moeilijke tijden op Van Hool.

Bedankt voor dit gesprek David. En veel succes met jullie acties voor meer koopkracht. Hopelijk komt er snel iets uit de bus.