Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waardig werk in een veranderende wereld (deel II)

De jobs die we willen. FOS – de ngo van de socialistische beweging in Vlaanderen – heeft haar campagne ‘De jobs die we willen’ gelanceerd. En de jobs die wij willen, dat zijn jobs die de mens en het milieu (en niet louter de winst) centraal stellen. In deze tijden van snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van tewerkstelling is deze verzuchting actueler dan ooit.

Duurzaam werk voor iedereen. Een waardige job – met deftige loon- en arbeidsvoorwaarden – is voor iedereen belangrijk. Om dat te realiseren heeft FOS een aantal politieke eisen geformuleerd: werkbaar werk, sociale bescherming en duurzaamheid vormen daarin de rode draad. Zelf kun je ook een verschil maken: met deze tips kun je concreet aan de slag. En voor de gamers onder ons, met dit interactief spelletje bepaal je zelf het lot van Lucas, de superflexibele pakjeskoerier!    

Waardig werk in een veranderende wereld (deel I)

Digitaal moet sociaal! Onze economie zit in een digitale stroomversnelling. Automatisering, digitalisering en robotisering zijn overal – ook in onze metaalbedrijven. Als ABVV-Metaal volgen we deze evoluties van zeer nabij op. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat technologische vooruitgang ook resulteert in sociale vooruitgang!

SERV-event ‘Shaping the Digital Future’. Op donderdag 3 oktober organiseerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een groots event over digitalisering. Overheden, vakbonden en werkgevers bespraken er de toekomst van werk en van het sociaal overleg. ABVV-Metaal was aanwezig en zag er o.m. Caroline Segers – onze hoofddelegee op Daikin – aan bod komen in verschillende filmpjes over de impact van digitalisering op de werkvloer. De uitgewerkte visie van de SERV over digitalisering lees je hier.

BTB en ABVV Metaal lanceren gezamenlijke visie op ‘digitalisering’. Beide vakcentrales organiseerden op 7 oktober een studiedag over digitalisering in de metaal- en transportsectoren. Verschillende experts belichtten diverse aspecten van de recente technologische ontwikkelingen en hun sociale gevolgen. Een uitgebreid verslag lees je binnenkort in De Nieuwe Werker (check hier alvast ons filmpje). Op het einde van de dag keurden de BTB- en ABVV Metaal-bestuurders unaniem onze ‘gemeenschappelijke verklaring voor een inclusieve en mensgerichte digitalisering’ goed!

Nieuws van het front: deze metaalbedrijven gaan door zware periode

Nieuwe klap voor werknemers Punch. Eind augustus besloot Punch Powertrain om 188 werknemers te ontslaan. Alsof dit nog niet erg genoeg was deed de directie er op 25 september nog een schep bovenop. Er moeten nog eens 120 extra werknemers (88 bedienden en 22 arbeiders) het bedrijf verlaten. Het totaal verlies staat nu op 308 jobs, wat neerkomt op bijna een derde van het volledige personeelsbestand. ABVV Metaal-secretaris Raf Dal Cero: “Dit wordt een sociaal bloedbad. Er is hier in dit bedrijf in het verleden zoveel geld uitgeven. Wraakroepend. Maar nu heb ik de indruk dat het geld verdwenen is en de arbeiders en bedienden daar de dupe van zijn.”

Onrust op Tenneco. Het personeel van schokdemper-producent Tenneco is ongerust. Op dinsdag 1 oktober heeft de ochtendploeg spontaan het werk neergelegd. De vakbonden zijn bezorgd over de toekomst van fabriek in Sint-Truiden, nu de globale auto-industrie door een moeilijke periode gaat. Provinciaal voorzitter Rohnny Champagne: “De onrust bij Punch is letterlijk overgewaaid. Uit een vergadering met het management bleek nog maar eens dat er verder wordt afgebouwd. Er is sprake van overproductie en de nieuwe S-lijn komt niet naar Sint-Truiden maar gaat naar

Polen.”

Sociaal plan Bekaert goedgekeurd. Op 24 september – na zes maanden onderhandelen – hebben vakbonden en directie een voorakkoord bereikt over een sociaal plan. Het aantal naakte ontslagen werd teruggebracht van 250 tot 125 (waarvan 95 arbeiders). Dit voorakkoord werd begin deze week goedgekeurd door het personeel van Bekaert. Provinciaal secretaris Steven Van Eeckhoutte: “Een sociaal plan onderhandelen is altijd een kwestie van geven en nemen. We zijn tevreden dat we een akkoord heb kunnen sluiten waarin het aantal naakte ontslagen sterk werd verminderd.”

 

Een deftig loon voor iedereen!

ABVV wil hoger minimumloon. Even zag het er naar uit dat werkgevers en vakbonden deze week een akkoord zouden bereiken over een stijging van de minimumlonen met 3,5 %. Voor 136.000 werknemers zou dit een opslag van 58 euro bruto per maand betekenen. Maar uiteindelijk – en ondanks compenserende lastenverlagingen – ging het VBO dwarsliggen en werd er toch geen overeenkomst bereikt in de Groep van Tien.

Voor ons geen peanuts. Begin 2019 weigerde het ABVV een stijging van de minimumlonen met 1,1 % goed te keuren, wegens veel te weinig (amper 17 euro bruto per maand). Voor het ACV was 1,1% al lang genoeg, maar zonder akkoord van het ABVV kon de maatregel toen niet doorgaan. Als ABVV zullen we de komende maanden blijven ijveren voor een substantiële verhoging van de laagste lonen! De onderhandelingen daarover zullen later worden hernomen.   

Fight for €14! Voor ons is de strijd voor hogere minimumlonen prioritair. Met de campagne ‘Fight for €14’ gaan we voor een minimum uurloon van 14 euro bruto (of 2300 euro bruto per maand). Dit willen we realiseren in verschillende stappen. Vandaag ligt het minimummaandloon op 1655 euro bruto. Wie meer wil weten over onze drijfveren: lees zeker dit ABVV-persbericht (en dit artikel in De Standaard).

Naar minimumloon van 14 euro in de metaalbouw. In ons laatste sectoraal akkoord in paritair comité 111, hebben wij reeds een groeipad afgesproken om de sectorale minimumlonen op 14 euro te brengen. Zoals Rohnny Champagne (voorzitter ABVV-Metaal Limburg) stelt: "De verhoging van de minimumlonen is belangrijk. Elke euro, elke cent die erbij komt maakt in veel gezinnen het verschil tussen op het einde van de maand niet toekomen en moeten besparen op essentiële uitgaven. We werken immers niet allemaal in grote, sterke bedrijven."

België telt 260.000 circulaire jobs

7,5 % van alle jobs in België is circulair. Dat blijkt uit een analyse van de Koning Boudewijnstichting. In absolute cijfers zijn dat 262.000 banen die concreet bijdragen tot een kringloopeconomie. Denk aan de productie van hernieuwbare energie, herstel en onderhoud van producten, recyclage, … . Het is de eerste keer dat deze oefening werd gemaakt voor ons land. Ze stelt ons in staat om de evolutie in de circulaire tewerkstelling de komende jaren op te volgen.

Drie types circulaire jobs. De studie onderscheidt drie soorten circulaire jobs: primair werk (bv. recyclage- en reparatiesector), ondersteunend werk (bv. ontwikkeling van circulaire technologie en engineering) en indirect werk (bv. bepaalde jobs in onderwijs en logistiek). Bij het rapport hoort ook een online monitor, waarmee het aantal (en type) circulaire jobs kan nagegaan worden per regio, provincie en gemeente.

25 % van de industrie past circulaire strategieën toe. Voor de maakindustrie gaat men ervan uit dat het aantal circulaire banen een stuk hoger ligt. De studie houdt immers enkel rekening met de hoofdactiviteit van een bedrijf en niet met nevenactiviteiten zoals bv. recyclage of herstel. Uit een bijkomende analyse blijkt dat 25% van de verwerkende industrie communiceert over circulaire strategieën (en hopelijk ook toepast in de praktijk).

Primair circulair werk in de metaalsector. Vanaf half oktober mag Aerocircular vliegtuigen van Lufthansa op duurzame wijze ontmantelen op de luchthaven van Oostende. Bruikbare onderdelen zullen zoveel als mogelijk hergebruikt worden. In een eerste fase zorgt dit voor dertig nieuwe (circulaire) jobs, later kunnen dit zeventig jobs worden.  

Automatisering en digitalisering van industrie: verre toekomst of harde realiteit?

We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie: een industriële revolutie gebasseerd op digitale technologieën, een circulaire economie en hernieuwbare bronnen.

Zoals elke industriële revolutie kan Industrie 4.0 zorgen voor positieve en/of negatieve effecten. Een stijging van de productiviteit, een meer op maat gemaakte productie, veiligere jobs, een re-lokalisatie van jobs, controle van industriële processen gedurende de ganse keten ... aan de ene kant. De verdwijning van (routine)jobs in de industrie, een grotere controle van de werknemers/burgers, een toename van de precarisering van de jobs, een permanente evaluatie en opvolging van werknemers/burgers, een verdere flexibilisering van de werktijd ... anderzijds.

Industrie 4.0 is geen 'of'-verhaal. Het is een 'en'-verhaal. Zoals elke industriële revolutie brengt ze bedreigingen en mogelijkheden mee. 

Wat betekent die digitalisering en automatisering nu voor de vakbond? Hoe gaan we hier best mee om? We vroegen het aan Bart Verlinden (Siris), Marc Pottelancie (ABVV-Metaal), Rohnny Champagne (ABVV-Metaal) en Ortwin Magnus (ABVV-Metaal).

 

‘Together at Work’ met IndustriAll Europe

Sociaal overleg is goed voor iedereen. Met haar nieuwe campagne wil de Europese industrie-vakbond het belang van collectieve onderhandelingen onder de aandacht brengen. Werknemers die zich verenigen in een vakbond om op gelijke voet te onderhandelen met de werkgever, dat is de essentie van sociaal overleg. Sterke vakbonden zorgen voor betere loons- en arbeidsvoorwaarden. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor de economie en samenleving in haar geheel.

Onder druk. Spijtig genoeg staat dit sociaal overleg overal in Europa onder druk. IndustriAll Europe voorzitter Luc Triangle zegt: “De voorbije 20 jaar is de kracht van vakbonden verzwakt. In bepaalde landen zoals Griekenland en Roemenië werden vakbondsstructuren zelfs volledig ontmanteld. Dergelijk beleid straalt negatief af op andere EU-landen, waar nationale overheden ook proberen om systemen van sociaal overleg uit te hollen.” In dit werk lees je er alles over.

Realisaties om trots op te zijn! We vroegen aan onze metallo’s naar de dingen die zij op hun bedrijf gerealiseerd hebben en waar ze best wel fier op zijn. Uit de waslijst aan concrete verbeteringen voor de werknemer blijkt alvast één ding: sociaal overleg loont en iedereen wordt er beter van.

(st)app mee op

Onze app is vernieuwd. Benieuwd? Zowel iPhone- als Android-gebruikers kunnen de app downloaden via iTunes Store (Apple) en Google Play Store (Android). De app biedt rechtstreekse toegang tot het e-loket en de nieuwste campagnematerialen voor de sociale verkiezingen van mei 2020. In een handomdraai raadpleeg je nog steeds de meest recente sectorinfo en het belangrijkstenieuws via je smartphone of tablet. Je vindt er ook enkele van onze meest interessante publicaties, zoals M@gMetal, het e-zine van ABVV-Metaal.

Lees meer...