Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022: back to normal

Dit moet je weten. Er komt een einde aan de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van corona en omwille van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures, zowel voor tijdelijke werkloosheid economische redenen als voor tijdelijke werkloosheid overmacht.

Dit betekent ook dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65 % van het gemiddelde loon bedraagt (en niet meer 70 %). Er wordt ook niet langer een RVA-supplement betaald bovenop de uitkering.

Een aantal versoepelingen uit de vereenvoudigde procedure blijven wel nog van toepassing:
  • Werknemers die tijdelijk werkloos worden wegens economische oorzaken, kunnen uitkeringen genieten zonder eerst een bepaald aantal dagen in loondienst te moeten bewijzen.
  • Tot 31 december 2022 is de werknemer ook vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A (ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid).
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft ook mogelijk wanneer de werknemer in quarantaine moet of wanneer de werknemer moet instaan voor de opvang van een inwonend kind.
Alle info vind je op de website van de RVA.

Eindejaarspremie gelijkgetrokken en verbeterd voor alle elektriciens!

Goed nieuws! We zijn er als vakbond in geslaagd om de eindejaarspremie in de sector van de elektriciens te verbeteren voor alle arbeiders in de sector.

Vorig systeem

Tot voor kort bestonden er twee verschillende systemen van eindejaarspremie in de sector van de elektriciens (149.01) naast elkaar. Enerzijds was er het algemeen regime (RSZ-prefix 067) en anderzijds het regime voor werknemers in de FEE (Federatie van de Elektriciteit en Elektronica, RSZ-prefix 467).

Tijdens de sectorale onderhandelingen voor de periode 2021-2022 werd overeengekomen om de twee systemen te harmoniseren waarbij het Sectorfonds de uitbetaling zal verzorgen vanaf de referteperiode 2021-2022, met uitbetaling in december 2022.

Lees meer...

Maak van 8 mei weer een feestdag

Als ABVV-Metaal onderschrijven we oproep van verschillende middenveldorganisaties, waaronder ons eigen ABVV, om van 8 mei opnieuw een wettelijke feestdag te maken. 8 mei is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Tot 1974 was 8 mei wel nog een feestdag in ons land en in andere landen, waaronder Frankrijk is dat ook vandaag nog het geval. De toedracht van deze oproep? "Mensen weten niet meer wat fascisme inhoudt", zo legt initiatiefneemster Ellen De Soete uit.

Lees meer...

Ecocheques voor werknemers in de aanverwante metaalsectoren (in juni!)

Goed nieuws voor de werknemers van de garages, het koetswerk, de metaalrecuperatie en de metaalhandel. Tenzij er op ondernemingsvlak een alternatief voordeel zou zijn afgesproken in een cao, moet je werkgever je binnenkort ecocheques uitbetalen.
  • Voor de garages, het koetswerk en de metaalrecuperatie gaat het om een eerste schijf van 125 euro die wordt toegekend voor de referteperiode van 1 december tot 31 mei en moet worden uitbetaald ten laatste op 15 juni. De tweede schijf van 125 euro wordt uitbetaald op 15 december.
  • In de metaalhandel wordt niet meer gewerkt met schijven. Wie werkt in de metaalhandel, moet het volledige bedrag van 250 euro ontvangen laatste op 15 juni en dit voor de referteperiode van 1 juni tot 31 mei.
Let op. De bedragen van 125 euro en 250 euro zijn voor een volledige tewerkstelling gedurende de referteperiode, maar er zijn talrijke gelijkstellingen.

  • Je hebt ook recht op ecocheques als je in tijdelijke werkloosheid bent. Meer nog, in alle metaalsectoren tellen alle periodes van tijdelijke werkloosheid volledig mee om het bedrag van de ecocheques te bepalen!
Meer info vind je in de Op Zak van je sector. De lijst met producten die je met ecocheques kan kopen, vind je in de bijlage van NAR-cao 98.

Het vakantiegeld komt eraan!

Wanneer?

Mei en juni zijn de maanden waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald.

  • De arbeiders tewerkgesteld in de sector metaalbouw (PC 111) krijgen hun geld van vakantiekas Congémetal. De overschrijving gebeurt op één van deze data: 16 mei 2022, 1 juni 2022 en 15 juni 2022.
  • De arbeiders uit de andere metaalsectoren krijgen hun vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie(RJV). Zij betalen uit tussen 2 mei en 30 juni.

Hoeveel?

Het vakantiegeld bedraagt 15,38 % van het bruto jaarloon (aan 108 %) dat je verdiende in 2021. Daarop wordt nog RSZ en bedrijfsvoorheffing betaald. Arbeiders tewerkgesteld in PC 111 kunnen hun persoonlijke dossier hier raadplegen. De andere metaalarbeiders kunnen via de RJV het exacte bedrag nagaan.

Impact corona?

Wie in 2021 tijdelijk werkloos was omwille van corona, zal daardoor niet minder vakantiegeld krijgen. Dankzij de vakbonden (wie anders?) werden de dagen corona-werkloosheid in 2021 gelijkgesteld, zowel wat het aantal dagen vakantie als het vakantiegeld in 2022 betreft.     

Subcategorieën