Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Naar een langere levensduur voor onze producten!

Recht op repareren

Netwerk Bewust Verbruiken (onder meer Vlaams ABVV, Oxfam en Gezinsbond zijn partner) heeft een nieuwe campagne gelanceerd: Recht Op Repareren. Daarin wordt gewezen op de vele voordelen van het herstellen van producten in plaats van ze weg te gooien wanneer ze kapot zijn. Vandaag is dat geen evidentie, want producten zijn niet gemaakt om eenvoudig gerepareerd te worden. Vaak zijn er geen wisselstukken en is herstellen moeilijk of veel te duur. Bovendien gaan producten – denk aan tv’s, wasmachines en smartphones – sneller kapot dan vroeger (20 % sneller dan 20 jaar geleden, zo stelt de campagne).

Lees meer...

Zorgt corona voor een versnelling in de transitie naar een circulaire economie?

Volgens een studie van HR-dienstverlener ACERTA en ETION (forum voor geëngageerd ondernemen) alvast wel. Door de pandemie zijn bedrijven meer gaan beseffen dat ze dringend duurzamer moeten omgaan met grondstoffen en materialen. Zes op de tien bevraagde ondernemingen gaan ervan uit dat corona de circulaire economie een boost zal geven. 85 % stelt dat circulair ondernemen het nieuwe normaal zal worden. Dat komt vooral omdat de huidige crisis de pijnpunten van onze geglobaliseerde consumptie-economie op scherp heeft gesteld (zoals bijvoorbeeld de kwetsbare grondstofafhankelijkheid ten opzichte van andere regio’s).

Lees meer...

Kun je vakantiedagen overdragen naar 2021?

Wettelijk verlof

Heb jij nog wettelijke vakantiedagen van 2020 op te nemen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze dagen in principe niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar. Je werkgever mag het je niet onmogelijk maken om verlof op te nemen, noch mag je afstand doen van je recht op verlof.

Lees meer...

Nieuw AREI in werking getreden op 1 juni

De bijbel voor elke elektricien!

Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) omvat de belangrijkste wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties. Het is een uitgebreid voorschrift voor elektrische installaties dat de nodige beschermingsmaatregelen beschrijft tegen de gevaren voor mensen en goederen van elektriciteit, inclusief de voorschriften die betrekking hebben op de keuze en het gebruik van leidingen, machines en apparaten.

Lees meer...

Onze busbouwers in tijden van corona

Andere strategie, andere gevolgen

Met Van Hool en VDL Bus kent ons land twee grote busbouwers. Terwijl die eerste zich vooral concentreert op de productie van touringcars voor de toeristische sector, trekt VDL de kaart van elektrische bussen voor het openbaar vervoer. Dat verschil in focus zorgt ervoor dat beide bedrijven op een totaal andere manier geconfronteerd worden met de economische gevolgen van corona: VDL Bus presteert vandaag prima, op Van Hool daarentegen is de situatie rampzalig. We spraken erover met onze hoofdafgevaardigden David Scheveneels (Van Hool) en Tom Debaere (VDL). Hun relaas lees je hier.

Lees meer...

Technologische innovaties om in de gaten te houden!

 De wereld van de elektrotechniek is in volle verandering. Technologische evoluties volgen elkaar in hoog tempo op. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de dingen die op ons afkomen (bijvoorbeeld door regelmatige opleiding). Wat zijn vandaag de grote ontwikkelingen in de sector?

Lees meer...

Sociale verkiezingen starten weer op vanaf 23 september!

Tijdens de lockdown werd de procedure sociale verkiezingen stilgelegd. De bevriezing van de procedure ging in vanaf dag X + 36, de laatste dag voor de indiening van de kandidatenlijsten. Daardoor zijn alle verkiezingsverrichtingen die zijn gebeurd tot dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) definitief.

Lees meer...