Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gendercommissie ABVV-Metaal komt samen

Gendercommissie van ABVV-Metaal komt samen. Op 3 december brachten de leden van de gendercommissie een bezoek aan Molenbeek. De gendercommissie evalueerde er de resultaten van de sectorale onderhandelingen. Vooral de terugbetaling van een gedeelte van de kosten van de kinderopvang kon rekenen op veel enthousiasme.

SV2020. Een ander belangrijk thema was de voorbereiding van de sociale verkiezingen, en de vraag of daarbij specifieke accenten gelegd moeten worden op het vlak van gender. In de namiddag bezochten de leden van de gendercommissie het pas geopende Migratiemuseum, waar ze een rondleiding kregen.

Lees het volledige verslag.

Gendercommissie vergadert en bezoekt Molenbeek

Op 3 december brachten de leden van de gendercommissie een bezoek aan Molenbeek. In de voormiddag werd er vergaderd in de O-Zone van de vzw BAITA .

De vzw BAITA werd in 1997 opgericht, in eerste instantie als een Sociaal Verhuurkantoor om kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verhuren aan alleenstaanden en gezinnen die daar moeilijk toegang toe hebben. Ondertussen beheert Baita meer dan 250 woningen en werkt ze daarvoor samen met een zestig eigenaars en twintig begeleidingsdiensten.

In 2002 startte BAITA met het schoonmaakbedrijf Clean Office waar langdurig werkzoekenden werkervaring kunnen opdoen via een werkervaringsprogramma. De 25-tal poetsmedewerkers maken kantoren schoon bij een honderdtal Brusselse klanten in de non-profitsector.

De kantoren van BAITA zijn sinds 2008 gevestigd aan de Henegouwenkaai in Molenbeek. Onder de naam O-Zone biedt dit sociaal bedrijvencentrum ateliers, kantoren en vergaderzalen aan tal van sociale organisaties.

De gendercommissie evalueerde er de resultaten van de sectorale onderhandelingen. In vele sectoren werden voorstellen van de gendercommissie opgenomen in de gemeenschappelijke eisenbundels van de vakbonden. Een aantal van deze eisen kon ook effectief worden gerealiseerd.

Vooral de terugbetaling van een gedeelte van de kosten van de kinderopvang kon rekenen op veel enthousiasme. ABVV Metaal zal ervoor zorgen dat de werknemers uitgebreid worden geïnformeerd over deze terugbetaling die er kwam op ons initiatief. Een eerste melding dat de terugbetalingen zullen kunnen aangevraagd vanaf het voorjaar 2020, staat al op onze website .

Een ander belangrijk thema was de voorbereiding van de sociale verkiezingen, en de vraag of daarbij specifieke accenten gelegd moeten worden op het vlak van gender. Hierover werd een open discussie gevoerd, waarna de gendercommissie de keuze van ABVV Metaal om gender transversaal te behandelen, bevestigde.

Tijd werd ook genomen voor het uitwisselen van goede praktijken die op het niveau van de regio’s bestaan. Tenslotte was er ook vraag om meer ondersteuning bij het voeren van verkiezingscampagnes op ondernemingsniveau. Beloofd werd om daaraan tegemoet te komen door meer modellen aan te bieden in de toolbox.

De lunch werd geserveerd bij resto Bel Mundo, eveneens gelegen aan de Henegouwenkaai in Molenbeek. Resto Bel Mundo combineert lekker en gezond eten met duurzaam en sociaal ondernemen. De groeten die er worden geserveerd, zijn biologisch geteeld in de 1500m2 grote moestuin. Bel Mundo werkt ook met lokale en/of fair trade producenten en streeft naar zero food waste door onverkochte producten uit de supermarkt te gebruiken.

Resto Bel Mundo is een initiatief van het Atelier Groot Eiland dat via tewerkstelling en arbeidszorg de kwetsbare Brusselaars aan een zinvolle job wil helpen. In het restaurant leren ze de stiel met het oog op maatschappelijke integratie. Het Atelier Groot Eiland beschikt ook over een schrijnwerkerij, Klimop, die zorgde voor het Bel Mundo-interieur van recuperatiehout.

In de namiddag bezochten de leden van de gendercommissie, na een korte wandeling door Molenbeek, het op 12 oktober geopende Migratiemuseum in de Werkhuizenstraat.

Het museum geeft uitdrukking aan Brussel als het meest diverse gewest van België. Een op de drie inwoners van Brussel heeft immers een nationaliteit die niet-Belgisch is. De herkomstcijfers van de Brusselse inwoners vertellen een nog meer divers verhaal. Bijna 70% van de geregistreerde inwoners heeft wortels in het buitenland.

Het Migratiemuseum heeft aandacht voor de verhalen van al deze inwoners: de eerste generatie gastarbeiders, de vroegste bewoners van het Klein Kasteeltje, de expats, de oorlogsvluchtelingen, de Europeanen die zich vrij bewegen binnen de EU en vele anderen. Het wil een warme omgeving bieden waar bezoekers via herinneringen en souvenirs op ontdekking gaan in Brussel en in het leven van anderen. Daarnaast wil het veel ruimte aan de bezoekers geven om hun eigen verhaal te delen. Er vinden ook tijdelijke tentoonstellingen plaats, zoals nu de tentoonstelling ‘Van pijn naar hoop’ van hedendaags kunstenaar Elia Li Gioi die aandacht vraagt voor de penibele situatie van bootvluchtelingen.

De leden van de gendercommissie kregen er een rondleiding, waarna ze vele indrukken en ideeën rijker huiswaarts keerden.

Waarom vakbonden goed zijn voor de samenleving

Together at work. In oktober lanceerde IndustriALL Europe haar ‘together at work’-campagne. De Europese industrievakbond wil daarmee het belang van sterke vakbonden en sociaal overleg onder de aandacht brengen. Slagkrachtige vakbonden zorgen immers voor betere loons- en arbeidsvoorwaarden. Dat is niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor de economie en de samenleving in haar geheel.

Sectoraal overleg. In het kader van haar campagne heeft IndustriALL nu een nieuw document uitgebracht, waarin ze dieper ingaat op de concrete voordelen van sectorale collectieve onderhandelingen. Sectoraal overleg is niet alleen zeer kosteneffectief (ze vat een hele groep bedrijven in één keer, de onderhandelaars zijn professionals, …), ze creëert ook vertrouwen en stabiliteit tussen werkgevers en werknemers. Bovendien vermijdt ze ongelijkheid tussen bedrijven en conflicten in bedrijven. Een win-winsituatie voor iedereen dus.

1 op 2 werknemers heeft geen werkbaar werk

Het verhaal. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde onlangs nieuwe cijfers over werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt. En die zijn niet rooskleurig. In 2019 heeft amper 49,6 % van de werknemers een werkbare job. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de metingen in 2004.

Stress en werkdruk. Vier factoren bepalen de werkbaarheid van je job: voldoende leermogelijkheden, genoeg motivatie, een evenwichtige werk-privébalans en een aanvaardbaar stressniveau. Vooral op dit laatste punt wordt slecht gescoord. De toegenomen stress en werkdruk zijn de hoofdoorzaken van de dalende werkbaarheid.

Oorzaken. De krapte op de arbeidsmarkt en niet-ingevulde vacatures, zorgen voor een tekort aan personeel en voor een hoge werkdruk. Een probleem dat wij in onze metaalsectoren goed kennen (zie bijvoorbeeld UmicoreVolvo Cars en Daikin). Er wordt ook veel flexibiliteit gevraagd van werknemers. Non-stop prikkels via smartphones en andere elektronica zijn een bijkomende bron van stress.

Metaalindustrie. Uit de cijfers blijkt dat 48 % van de metaalwerknemers werkbaar werk heeft. Ook dat is het laagste percentage sinds 2004. 52 % heeft dus aan één of meerdere knelpunten te hebben. 34 % ondervindt werkstress-klachten (een stijging met 7 % sinds 2013). Voor 37 % ligt de werkdruk te hoog en 28 % zegt zich eigenlijk niet zo goed te voelen in zijn job. Meer dan één op vijf omschrijft zijn arbeidsorganisatie als problematisch.

En nu? De cijfers tonen aan dat de huidige inspanningen tekortschieten. We moeten alsmaar langer werken, maar zonder werkbare jobs is dat zeer moeilijk. Op korte termijn wil het ABVV dat werkbaar werk een topprioriteit wordt voor de nieuwe regeringen én voor de inspectiediensten. In plaats van besparingen in werkbaar werk, is er nood aan bijkomende investeringen.

Wie betaalt de klimaattransitie?

Sterkste schouders, zwaarste lasten. Arbeid & Milieu en FairFin onderzochten hoe we de noodzakelijke klimaattransitie kunnen financieren. Sociale rechtvaardigheid en betrokkenheid van het middenveld (vakbonden, milieubeweging, armoedeverenigingen, …) zijn daarbij essentieel. Alleen wanneer de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, heeft de transitie kans op slagen.

Green New Deal. De financiële sector – met onder meer de centrale banken - zal mee haar verantwoordelijkheid moeten opnemen. De overheid moet een sterk regelgevend kader scheppen en groene investeringen stimuleren. Publiek-private samenwerking en financiering kan nog veel meer gestimuleerd worden. En de vruchten van deze investeringen dienen niet alleen door de private sector maar ook door de maatschappij geplukt worden. Kortom: we hebben nood aan een heuse ‘Green New Deal’. Check hier het volledige onderzoek.

Digitalisering zorgt voor jobs (maar niet voor iedereen)

Factory of the Future. Tussen 2013 en 2018 hebben 32 maakbedrijven in België het label ‘Fabriek van de Toekomst’ in de wacht gesleept. Deze titel is alleen weggelegd voor hoogtechnologische en innovatieve ondernemingen. Werkgeversfederatie Agoria heeft recent de prestaties van deze bedrijven geanalyseerd en enkele conclusies geformuleerd. Wij vatten ze voor u samen.

Meer omzet. De voorbije vijf jaar investeerden deze 32 fabrieken bijna 1 miljard euro in digitalisering, robotisering en automatisering. Dat zorgt voor meer efficiëntie, een betere kwaliteit en kortere doorlooptijden. De gecombineerde omzet steeg met meer dan 30 %.

Meer jobs, maar … . De investeringen zorgden er ook voor dat heel wat kort- en ongeschoolde jobs overbodig werden en verdwenen. Tegelijkertijd moesten veel nieuwe werknemers aangeworven worden. Mensen met technische skills, die kunnen opereren in een hoogtechnologische omgeving. Het netto-effect is positief: de totale tewerkstelling in de fabrieken van de toekomst steeg met 15 %.

Digitaal moet sociaal. Digitalisering creëert dus meer jobs dan dat ze er vernietigd. Maar de cijfers illustreren ook dat kortgeschoolde arbeiders hun werk zien verdwijnen. Daar ligt de uitdaging. Hoeveel van die mensen groeien door – via interne opleiding – naar de nieuwe digitale jobs? Welke ondersteuning krijgen zij van de samenleving om ander werk te vinden? En garandeert onze sociale zekerheid voldoende levenskwaliteit en kansen voor wie werkloos wordt? Dat zijn vragen die ook een antwoord nodig hebben. Wij willen dat niemand uit de boot valt. Digitaal moet dus ook sociaal.

Onze 10 voorstellen voor een sterke sociale zekerheid

De sociale zekerheid van morgen. Dat was het thema van een studiedag die het ABVV op 19 november organiseerde. Diverse experten, academici en ABVV-vertegenwoordigers dachten na over hoe we onze sociale zekerheid kunnen versterken. Dat is zeker nodig, want vandaag stellen we vast dat ons sociaal stelsel voortdurend (en bewust) wordt uitgehold, waardoor honderdduizenden mensen uit de boot vallen. Lees er de laatste Armoedebarometer maar eens op na: 680.000 Vlamingen leven vandaag in armoede.

Pistes voor een duurzame sociale bescherming. Als ABVV stellen we tien concrete maatregelen voor om onze sociale zekerheid te versterken. We pleiten o.m. voor een rem op flexi-jobs en voor een beperking op de wildgroei aan alternatieve verloningsvormen, waarop nauwelijks sociale bijdragen worden betaald. RSZ-vrijstellingen en kortingen moeten ook sterker gekoppeld worden aan doelstellingen, bijvoorbeeld inzake duurzame jobcreatie. Een sterke sociale zekerheid is essentieel, daar blijven wij op hameren. #AltijdBeschermd

 

Stop geweld tegen vrouwen

ILO-Conventie 190. In juni van dit jaar werd in de Internationale Arbeidsorganisatie Conventie 190 aangenomen. Die conventie betreft de bescherming van werknemers tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. IndustriALL Global Union lanceerde vorige week de campagne It can changes lives opdat de lidstaten van de IAO deze Conventie zouden ratificeren en zo gendergerelateerd geweld de (arbeids)wereld uit helpen. Dit jaar publiceerde ABVV-Metaal trouwens hierover een e-book.

25 november. De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen vond overigens 25 november plaats. In Brussel kwamen 10.000 vrouwen en mannen op straat  om partnergeweld aan te klagen. In Parijs was er afgelopen weekend zelfs 50.000 man op de been om te protesteren tegen vrouwenmoord. Ook in ons land kwamen alleen dit jaar al minstens 22 vrouwen om het leven door gendergerelateerd geweld.

Orange the world. Maandag werd bovendien het startschot gegeven aan de 16 Dagen van Activisme tegen Gendergerelateerd Geweld, een internationale sensibiliseringscampagne van de VN die loopt tot 10 december. In 2019 spitst de campagne toe op de uitroeiing van de alomtegenwoordige verkrachtingscultuur. Wie via social media wil deelnemen aan de campagne, kan gebruik maken van de hashtags #orangetheworld en #generationequality.

Meer werkbaar werk voor oudere werknemers op staalbedrijf Aperam

Het verhaal. In staalbedrijf Aperam – waar zo’n 1.200 mensen werken – hebben vakbonden en directie een cao gesloten voor de periode 2019-2020. Het waren stevige en lange onderhandelingen, maar het resultaat mag gezien worden. De cao voorziet o.m. in een bruto loonsverhoging van 1,1 % en in maatregelen voor meer werkbaar werk.  

Extra aandacht voor oudere werknemers. Opvallend is dat het akkoord heel wat zaken bevat om oudere werknemers langer aan de slag te houden. Zo krijgen arbeiders die in wisselende ploegen of ’s nachts werken vanaf 56 jaar extra verlofdagen (een deel betaald en een deel onbetaald). En wie op het einde van zijn loopbaan overschakelt naar een deeltijdse tewerkstelling, krijgt bovenop de RVA-premie nog een gelijkaardige premie van de werkgever.

Werkbaar werk. Rohnny Champagne – provinciaal voorzitter van ABVV-Metaal Limburg – is tevreden met het resultaat: “Ik ken weinig mensen die vrijwillig willen doorwerken tot de leeftijd van 65 jaar, al helemaal niet in bedrijven die volcontinu werken. Na 35 of 40 jaar begint dat zeer zwaar te wegen. Vandaar dat we al in de vorige cao zijn begonnen met het uitwerken van maatregelen die werknemers moeten verleiden om langer te blijven. Die lijn wordt nu doorgetrokken. Enkel door meer werkbaar werk kunnen onze mensen langer aan de slag blijven.”