Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Ook zonder symptomen kun je je weer laten testen op corona

Wie een hoogrisicocontact had of terugkeert uit een rode zone, kan zich voortaan weer laten testen. Sinds 21 oktober werden alleen nog mensen met ziekteverschijnselen getest. Vanaf 22 november kunnen ook mensen die geen ziekteverschijnselen hebben, zich laten testen. Dit gebeurt dan niet meer bij de huisarts, maar in een triagecentrum.

Lees meer...

Loongrens VOV/BEV opgetrokken naar 2.987 euro

VOV of BEV. Met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)​ kunnen werknemers die in het Vlaams Gewest werken verlof nemen op het werk voor een aantal uren dat overeenstemt met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming. Je hebt recht op VOV als je voor minstens 50 % tewerkgesteld bent in de privésector. Wie werkt in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest, kan ook opleiding met opleidingsverlof volgen via Betaald Educatief Verlof (BEV). De spelregels van dit Betaald Educatief Verlof liggen iets anders. 

Loongrens. Het loon dat je ontvangt voor jouw afwezige dagen op het werk tijdens de opleiding kan begrensd worden tot een loonplafond. Dat plafond wordt voor het schooljaar 2020-2021 opgetrokken van 2.928 tot 2.987 euro. De wettekst is momenteel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Bestrijd de dip met een nieuwe metaaltip: coronabingo!

5192 Y20 A4 Paper PSD MockUp
Bestrijd de coronadip met een nieuwe metaaltip! Het nieuwe normaal van 2020, dat gaat over mondmaskers, bubbels en handen wassen.
Behoefte aan wat luchtig vertier?

Doe mee met ons coronabingo! Download het spelletje hier en ontdek jouw score voor de dag.

 

 

 

 

 

 

 

Wil je onze andere tips ook ontdekken?

TIP#01: DE ABVV-METAAL SPOTIFY-CORONALIJST
TIP#02: EEN UITZONDERLIJKE REPORTAGE
TIP#03: STUUR EENS EEN E-CARD
TIP#04: BINGO!!
TIP#05: TOON JOUW NEUS

Hogere minimumpensioenen vanaf 1 januari 2021

Eerste stap naar 1.500 euro

Vanaf 1 januari 2021 worden de minimumpensioenen verhoogd. Bijna 815.000 burgers (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) genieten van deze maatregel. De verhoging kadert in het plan van de regering om de minimumpensioenen geleidelijk (tegen 2024) op te trekken tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan.

Goede zaak

Waarom een minimumpensioen van 1.500 euro een goede én betaalbare zaak is? Dat lees je nog eens hier.

Aanvullend pensioen in de aanverwante sectoren: pensioenfiches op komst

In de week van 23 november 2020 zal Sefoplus de pensioenfiches met de gegevens omtrent het sectoraal aanvullend pensioen verzenden. De arbeiders van de sectoren garages, koetswerk, metaalhandel, metaalrecuperatie en edele metalen zijn aangesloten bij dit sectoraal aanvullend pensioenfonds. De fiche bevat een duidelijk overzicht van de reeds opgebouwde pensioenrechten en van het bedrag dat je zal ontvangen op het moment dat je met pensioen gaat. Arbeiders die actief zijn in de betrokken sectoren, krijgen deze fiche elk jaar opgestuurd. Online kan alles bekeken worden op mypension.be of op sefoplus.be.

Tijdelijke werkloosheid en de eindejaarspremie: hoe zit dat precies?

Veel werknemers waren de voorbije maanden (langdurig) tijdelijk werkloos. De vraag rijst dan wat de impact daarvan is op het bedrag van de eindejaarspremie. Welke en hoeveel dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld? Wat is de regeling in mijn sector? Welke maatregelen zijn er om een lagere eindejaarspremie (deels) te compenseren? ABVV-Metaal maakte een overzicht voor al zijn sectoren! Let op: op bedrijfsniveau kunnen andere afspraken gelden.   

Federale regering keurt nieuw pakket coronamaatregelen goed

Op 6 november vaardigde de federale regering een nieuw pakket corona-steunmaatregelen uit. De voornaamste beslissingen – met een impact op de werknemers – vatten we hieronder voor je samen.
  • Tijdelijk werkloos? Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona is opnieuw mogelijk voor alle ondernemingen. Het stelsel wordt verlengd tot 31 maart 2021.
  • Ziek? Omwille van corona werd de ziekte-uitkering verhoogd tot 70 % van het begrensd brutoloon. Deze maatregel wordt verlengd tot 31 maart 2021.
  • Er komt een RVA-supplement op de eindejaarspremie voor werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest. Het supplement bedraagt 10 euro vanaf de 53e dag tijdelijke werkloosheid. De toeslag zal minstens 150 euro bedragen. Om precies te weten wie hiervoor in aanmerking komt, is het nog wachten op de wetteksten.  

Vakbonden genieten vertrouwen én maken het verschil!

Uit recent onderzoek van Randstad blijkt dat vakbonden een groot draagvlak hebben bij werknemers. Maar liefst 70 procent geeft aan vertrouwen te hebben in zijn vakbond. Meer dan de helft van de werknemers (53 procent) voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond in zijn bedrijf.

Een andere studie (HIVA-KU Leuven) constateerde dan weer dat de vakbonden in ons land heel wat positieve dingen realiseren. In bedrijven met syndicale vertegenwoordiging zijn werknemers beter op de hoogte van hun rechten, is de kwaliteit van het werk beter, wordt er meer opleiding gegeven en is er meer aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Mag jij volgende week nog je stem uitbrengen tijdens de sociale verkiezingen op jouw bedrijf? Dan vragen wij alvast je vertrouwen. Want het ABVV maakt wel degelijk het verschil. Stem ABVV! Stem lijst 3!

Kindje jonger dan 3 jaar en je werkt in PC 111? Laatste kans op tussenkomst!

De tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tot 180 euro per kind per jaar is een nieuw en belangrijk voordeel dat dankzij ABVV-Metaal het licht zag. De vergoeding  voor kinderopvang is een nieuwe financiële vergoeding voor arbeiders in verschillende van onze sectoren.Specifiek voor PC 111 zijn er twee betaalmomenten afgesproken, zijnde 15 juni en 15 november, nu verzet naar 30 november. De dossiers voor het tweede uitbetalingsmoment moeten dan ook binnenkort verwerkt worden. Doe je aanvraag ten laatste op 25 november om te geniet van dit voordeel.

Subcategorieën