Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

2 oktober nationale actiedag

Met de ‘zomerdeal’ is ellenlange lijst van antisociale regeringsmaatregelen niet meer te overzien. De zomerdeal of arbeidsdeal is in de praktijk dan ook het zoveelste compromis tussen de regeringspartijen met voor elk van hen wat wils. Een zoveelste keer ook dat beslissingen meerderheid tegen minderheid worden opgedrongen. Het is duidelijk dat deze regeringsleiders geen respect opbrengen voor de mechanismen van het sociaal overleg.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil op 2 oktober dan ook niet mis te verstaan signaal geven: stop met de afbraak van onze sociale welvaart en voer een koerswijziging in. Daarom worden er in de gewesten gemeenschappelijke acteis gehouden.

In Antwerpen is er het Pensioenalarm om 10.30 uur op de Leopold De Waelplaats.

pensioenalarmantwerpen

In Hasselt start er aan het station een optocht rond de Groene Boulevard om 10.30 uur.

pensioenactiehasseltVoor andere gewestelijke acties: volg het ABVV via Facebook.

Metaalbedrijf Pedeo ziet heil in 50-plussers

“Hier kijken ze niet naar leeftijd maar naar competenties”

De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent zijn al een tijdje voelbaar in de metaalsector. Veel bedrijven zijn dringend op zoek naar technisch geschoold personeel. Metaalbedrijf Pedeo in Oudenaarde trekt daarbij doelbewust de kaart van oudere werknemers. Het afgelopen jaar werden er drie vijftigplussers aangeworven. Hun ervaring en technische kennis is daarbij een doorslaggevend argument.

Omdat het niet altijd even evident is voor oudere werknemers om een nieuwe job te vinden, wilden we hier graag meer over weten. We bellen met Ronny Loubris, onze gewestelijke secretaris voor Zuidoost-Vlaanderen, en met Eddy Hove, onze vakbondsafgevaardigde ter plaatse. Leest u even mee?

Lees meer...

Duaal leren op lasbedrijf ROB Bilfinger

In gesprek met onze hoofdafgevaardigde Peter Vleeschouwer

“Ik heb hier al veel jongeren zien openbloeien”

Op ROB Bilfinger weten ze alles over duaal leren. Het lasbedrijf in de Waaslandhaven is een echte pionier op dit vlak. Samen met het GTI Beveren werden al in schooljaar 2016-17 de eerste proefprojecten gelanceerd. Leerlingen van het zevende jaar pijpfitten – lassen – monteren (PLM) kunnen er terecht voor enkele weken ‘leren op de werkvloer’.

Peter Vleeschouwer – onze hoofdafgevaardigde op ROB – is van zeer dichtbij betrokken bij dit project. Als ervaren lasser en coach, is hij verantwoordelijk voor de begeleiding van duale leerlingen. Hieronder leest u zijn ervaringen.

Dag Peter! Naast hoofddelegee voor ABVV-Metaal op ROB ben je dus ook bezig met het opvolgen en begeleiden van jongeren. Vertel eens, wat houdt dat precies in?

Peter: Ik hou me bezig met alles wat met opleiding van jongeren te maken heeft. Dat gaat niet alleen over duaal leren, maar ook over stages en interne beroepsopleidingen (IBO’s). Ik geef de leerlingen opdrachten, leer hen bepaalde vaardigheden en competenties aan, enzovoort. Het is de bedoeling dat ik ze begeleid en ondersteun doorheen gans het traject.

Waarom zetten jullie zo sterk in op duaal leren?

Peter: Omdat wij geloven in dat systeem. Het is een win-winsituatie, zowel voor de leerling als voor het bedrijf. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe arbeidskrachten. Lassers en pijpfitters zijn knelpuntberoepen, en via het duale leren creëren wij een pool van potentiele toekomstige werknemers. Wij hebben hier al achttien duale leerlingen gehad, daarvan zijn er nu zes bij ons aan de slag.

En wat zijn de voordelen voor de leerling?

Peter: Ik heb hier al veel jongeren zien openbloeien. Terwijl sommigen op school regelmatig te laat kwamen of hun taken niet afwerkten, kwamen ze bij ons altijd op tijd en waren hun opdrachten altijd af. Je merkt duidelijk dat het voor veel leerlingen positief is om niet meer voortdurend op de schoolbanken te zitten. Ik heb veel leerkrachten zien verschieten als ze zagen tot wat hun leerling in staat was. We krijgen ook veel goede feedback. Sommige studenten komen me vertellen dat ze hier op veertien dagen meer geleerd hebben dan in een gans jaar op de schoolbanken.

rob duaal
Zijn er ook bepaalde knelpunten en moeilijkheden waarmee je geconfronteerd wordt?

Peter: Duaal leren is een investering. Een investering in opleiding, in een leerling, in een mogelijke toekomstige werknemer. Maar voor een bedrijf wordt het soms nog vooral gezien als een kost. Ook bij ons is dat zo, en voor een stuk moet je daar rekening mee houden. De leerlingen werken hier met allerlei gereedschap en het eindproduct is niet bruikbaar voor verkoop. Op ROB gaat het al rap over 400 euro per leerling per maand. Bovendien gaan leerlingen na hun opleiding ook vaak ergens anders aan de slag. Daarnaast heb ik nog een algemene bedenking. Mag ik?

Zeker!

Peter: Ik hoor af en toe verhalen over leerlingen – vooral in kleine bedrijfjes – die elke dag allerlei eenvoudige klusjes moeten doen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Duaal leren is leren op school en leren op de werkplek. Bij ons op ROB is dat goed geregeld. De leerlingen krijgen opdrachten en werken samen aan een groot project. Het aspect opleiding moet centraal staan.

Heb je een eigenlijk opleiding gevolgd om de leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

Peter: Ja, ik heb een mentoropleiding gevolgd. En eigenlijk heb ik in mijn hele loopbaan al heel wat cursussen gevolgd om alles in goede banen te leiden. Ook van de ABVV-Metaal vorming en van mijn periode als groepsbegeleider heb ik zeer veel opgestoken. Je leert er omgaan met storingen in de groep, je leert er luisteren naar elkaar, respect te hebben voor elkaars mening, enzovoort. Dat zijn allemaal belangrijke vaardigheden die vandaag goed van pas komen.

Peter, bedankt om je inzichten met ons te delen. En veel succes met de verdere uitbouw van het duale leren op ROB!

50-plussers zijn gegeerd op de arbeidsmarkt!

Het verhaal

De war for talent in onze metaalbedrijven is volop bezig. En op dat talent staat geen leeftijd. Dat blijkt uit een studie die HR-dienstverlener Acerta onlangs publiceerde. Voor het eerst werven ondernemingen meer 45-plussers aan dan jongeren, zo luidt de conclusie. En alhoewel daar meerdere oorzaken voor zijn – we worden immers allemaal verplicht om langer te werken – blijkt de kennis en ervaring van oudere werknemers een belangrijke factor te zijn.

Ook in de metaalsector?

Ja. We moeten niet ontkennen dat oudere werknemers vaak met hinderpalen geconfronteerd worden in hun zoektocht naar een job. Maar zoals gezegd: op een krappe arbeidsmarkt zijn technische profielen met jarenlange ervaring zeer gegeerd. Ter illustratie dit artikel over metaalbedrijf Pedeo. De gieterij ziet veel troeven in 50-plussers, waaronder meer inzicht in complexe technische processen.

Wat zeggen onze mensen op het terrein?

We spraken met onze afgevaardigde op Pedeo en de bevoegde secretaris. Ze juichen toe dat gekeken wordt naar competenties en niet naar leeftijd. Maar tegelijkertijd pleiten ze ook voor meer werkbaar werk in de metaalbedrijven. Heel vaak ligt het tempo te hoog, is er te weinig ergonomie, enzovoort. Het aanpakken van deze knelpunten is essentieel, niet in het minst voor 50-plussers.

Tot slot nog één bedenking

Het is belangrijk om ook oudere werknemers zónder technische scholing voldoende kansen te geven op een deftige job. Zij vallen nog te vaak uit de boot. Enkel een sterk sociaal vangnet, uitgebreide opleidingskansen en gerichte begeleiding kunnen dat verhelpen.

De autosector gaat duaal!

“Duaal leren combineert het beste van twee werelden”

Veducamakbonden en werkgevers uit de metaalsectoren hechten veel belang aan duaal leren. Ze zijn overtuigd van de vele voordelen die deze onderwijsvorm kan bieden, zowel voor bedrijven en werknemers als voor leerlingen en scholen. Via onze opleidingsfondsen doen we er dan ook alles aan om van duaal leren een succes te maken.

Om één en ander te illustreren, trekken we naar Educam: het paritair beheerde opleidings- en kennisinstituut van de auto- en aanverwante sectoren. We ontmoeten er Jonathan De Saedeleer (coördinator partnerships binnen Educam), André Sommereyns (adviseur opleiding voor werkgeversfederatie TRAXIO) en Wim Careel (studiedienst ABVV-Metaal). Alle drie zijn ze van dichtbij betrokken bij de uitrol van het duale leren in de sectoren garages, koetswerk en metaalhandel. Hieronder leest u hoe ze dat precies doen!

Goeiemorgen heren! Jonathan, we beginnen bij jou: kun je kort uitleggen wat Educam concreet doet rond duaal leren?

Jonathan: Duaal leren is een vrij nieuw gegeven, dus in de eerste plaats willen wij onze bedrijven zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Dat doen we onder meer door bedrijfsbezoeken en met onze verplichte sectorale mentoropleiding. We zijn ook aanwezig op diverse infomomenten voor jongeren, ouders en bedrijven op scholen. En uiteraard spelen we een belangrijke rol in het sectoraal partnerschap, waarin alle betrokken partners – onderwijs, vorming, vakbonden en werkgevers – samenwerken om de instroom van jongeren te verhogen, het aanbod en de kwaliteit van werkplekken te versterken, enzovoort.

André en Wim, jullie zetelen namens Traxio enerzijds en ABVV-Metaal anderzijds in de diverse overlegorganen van Educam. Wat doen jullie precies op gebied van duaal leren?

Wim: Wij volgen het van zeer nabij op. Via stuurgroepen denken we mee over de inhoudelijke en praktische uitwerking van duale studierichtingen, zoals bijvoorbeeld onderhoudsmechanica auto duaal. En in het sectorale partnerschap houden we alles goed in de gaten: welke bedrijven doen mee? Hoeveel leerlingen en scholen zijn betrokken? Ook de bedrijven die erkend worden in het kader van duaal leren, worden tegen het licht gehouden: kunnen alle competenties aangeleerd worden? Zijn er bepaalde problemen?

André: Als werkgeversorganisatie hebben we de voorbije jaren veel tijd en energie gestopt in de voorbereiding van de invoering van het duaal leren. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onze rijke ervaring met de vroegere leerovereenkomsten en de positieve lessen die we daaruit getrokken hebben. Samen met EDUCAM werken we aan de standaardtrajecten (dat zijn de leerprogramma’s) voor elke studierichting. Daarnaast promoten we deze onderwijsvorm actief bij onze leden via onze communicatiekanalen.

Waarin zit volgens jullie de meerwaarde van duaal leren?

André: Duaal leren combineert het beste van twee werelden: de theorie wordt aangereikt in de school en het lescentrum, de toegepaste theorie en de praktijk gebeurt op de werkvloer in het bedrijf. Zo worden alle aspecten van een beroep ingeoefend met een degelijke ondersteuning en kan de leerling zich goed voorbereiden – met kennis van zaken – op een verdere loopbaan in de sector.

Wim: Klopt, vandaag stellen wij vast dat veel bedrijven moeite hebben om technisch geschoold personeel te vinden. Voor hen is duaal leren een goede manier om toekomstige werknemers aan zich te binden. Leerlingen leren dan weer werken met de nieuwste technologieën en versterken zo hun positie op de arbeidsmarkt. Ook voor hen is dit een goede zaak.

Zie jij dat ook zo, Jonathan?

Jonathan: Ja, er is een duidelijke meerwaarde voor zowel jongeren, bedrijven als scholen. Jongeren worden op de werkplek opgeleid door gemotiveerde mentoren, die over de juiste competenties beschikken. Ze leren de visie van het bedrijf kennen, de collega’s, de waarden van het merk waarvoor ze werken, enzovoort. Scholen en lesgevers komen dan weer vaker op de werkvloer waardoor ze de connectie met de realiteit op de arbeidsmarkt hernieuwen. De nauwere band tussen school en werkplek opent poorten voor zowel jongeren, naar opleidingskansen, en lesgevers, naar intensere samenwerking en deling van technische informatie of zelfs didactisch materiaal.

Niettemin zijn er ongetwijfeld ook nog enkele knelpunten en problemen die moeten aangepakt worden?

André: Wel, het stelsel is nog onvoldoende gekend en wekt hier en daar nog wat wantrouwen op. Het onderwijs zelf kan hier ook wat aan doen door het duaal leren naar voor te schuiven als een volwaardige opleidingsvorm. Daarnaast worden vandaag nog niet alle studierichtingen aangeboden terwijl er toch verscheidene knelpuntberoepen zijn in onze sectoren en de bedrijven smeken om jongeren te kunnen opleiden en aanwerven.

Wim: Duaal leren heeft ook niet altijd een positief imago. Volledig ten onrechte trouwens, als je ziet hoe gegeerd technische profielen zijn op de arbeidsmarkt. Nog al te vaak wordt het weggezet als onderwijs voor leerlingen die niet in het traditionele circuit meekunnen of willen. Maar dat is eigenlijk een probleem van het technisch en beroepsonderwijs in het algemeen. In landen als Duitsland en Zwitserland wordt met een gans andere bril naar dit soort onderwijs gekeken. Duaal leren is daar helemaal ingeburgerd.

Slotvraagje: wanneer is duaal leren – als onderwijsvorm – voor jullie geslaagd?

Jonathan: Het is geslaagd wanneer iedereen er zodanig mee vertrouwd is dat een artikel over het hoe, wat en waarom van duaal leren compleet overbodig zou zijn. Voor veel sectoren is dit een uitgelezen kans om jongeren te matchen aan bedrijven, niet in het minst voor onze sector. Duaal leren is dus geslaagd wanneer het een volwaardig en integraal onderdeel uitmaakt van het onderwijs.

André: Als onderwijsvorm kan er uiteraard nog aan gesleuteld worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een integrale en simultane afstemming tussen leerprogramma en praktijk, gecombineerd met bijkomende opleidingen van EDUCAM. Echt geslaagd is het als zowel leerlingen, hun ouders en werkgevers massaal inzetten op duaal leren en er ook oprecht in geloven. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben daar samen nog een belangrijke taak!

Dat is genoteerd André! Heren, heel erg bedankt voor dit gesprek.

Syndicale actie loont: omstreden mobility package weggestemd

Afgelopen woensdag stemde het Europees parlement over de mobility package. Het resultaat was duidelijk: het parlement verwierp de slechte maatregelen die door de transportcommissie werden voorgesteld.

Wat is de mobility package?

In eerste instantie werd de mobility package door de EU commissie gemaakt en daarna binnen de commissies Werk (EMPL) en Transport (TRAN) besproken in het Europees parlement. In de commissie Werk werd duidelijke taal gesproken: geen uitbreiding van de rijtijden, geen vermindering van de rusttijden, verderzetting van de strijd tegen de postbusbedrijven.

In de commissie TRAN werd een compleet tegengesteld standpunt ingenomen: opnieuw wekelijkse rust van 45 u of meer in de vrachtwagen, flexibilisering van de rusttijden, geen detachering voor internationale transportchauffeurs, geen wegcontroles van de detachering en de werktijden en dus geen controle op sociale fraude.

Wat zegt het EU parlement?

Dankzij de syndicale acties met BTB-ABVV in de frontlinie verwierp het Europees parlement het voorstel met grote meerderheid. Het Parlement gaat niet in op de wijzigingen van de rij- en rusttijden, het keurde de lange rust in de vrachtwagen en de wijzigingen op het vlak van de cabotage niet goed. Het parlement zegt nu aan de eigen transportcommissie dat die haar huiswerk helemaal opnieuw moet maken en de loon- en arbeidsvoorwaarden van werkende mensen moet versterken in plaats van af te zwakken. 

Over en uit?

Volgens Frank Moreels, voorzitter BTB, is deze stemming geen eindpunt, verre van. Dat maakt verdere syndicale actie dan ook nodig, aldus de transporttopman.ABVV-Metaal gaat duaal!

Klinkt goed, maar waarover gaat het?

Wel, we hebben het over ‘duaal leren’. Deze onderwijsvorm combineert leren op school met leren op een werkplek. De voordelen van zo’n traject zijn legio: de leerling doet praktijkervaring op, het bedrijf beschikt over goed opgeleide toekomstige werknemers en het onderwijs krijgt meer zicht op de recentste technologische ontwikkelingen. Op de website van Syntra Vlaanderen leest u er alles over.

En wat heeft ABVV-Metaal daarmee te maken?

Veel! Want zowel werkgevers als vakbonden zijn van dichtbij betrokken bij de concrete uitrol van duaal leren. In alle sectoren worden scholen gelinkt aan bedrijven, wordt nagedacht over de competenties die studenten moeten verwerven, enzovoort. Wil je weten hoe dat precies in zijn werk gaat? Lees dan zeker dit interview met onder meer onze adviseur opleiding.

Voor wie helemaal naar de essentie wil, is er ook nog dit gesprek met onze hoofddelegee op lasbedrijf ROB Bilfinger. Hier zie je waar het uiteindelijk om gaat: leerlingen en ondernemingen die zichzelf en elkaar versterken.

Maar er is nog werk aan de winkel.

Duaal leren bestaat sinds 2016 en staat dus nog in haar kinderschoenen. Er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In haar blog schetst onderwijsadviseur van het Vlaams ABVV Lore Tack deze knelpunten. Ze ziet enorm veel potentieel in het systeem, maar een sterke en sociale omkadering is wel noodzakelijk.


Podcasts zijn hot!

Podcasts zijn hot tegenwoordig. Vier op tien Amerikanen luisteren er regelmatig naar. Bij ons gaat het allemaal wat trager. Maar traag is soms ook mooi, wist Johan Verminnen al. De Standaard lanceerde recent enkele podcastreeksen, radio 1 heeft deze al een tijdje.

Wat is dat eigenlijk een podcast? Het is een soort van radioprogramma op het internet. Een audiouitzending die op aanvraag wordt aangeboden door middel van webfeeds. En net zoals bij radioprogramma’s kunnen podcastreeksen over eender welk thema gaan: technologie, film en muziek, maatschappij en cultuur ... Je kunt er naar luisteren op je pc, maar je kan de audiobestanden ook downloaden op je smartphone. En nog handiger: je kan je erop abboneren zodat de afleveringen automatisch voor je gedownload worden. Sommige podcastreeksen brengen wekelijks een nieuw verhaal, anderen zelfs dagelijks en nog anderen smijten meteen een hele serie voor de voeten. En belangrijk, zoals bij bv. Netflix, je luistert er naar waar je wil, wanneer je wil: in de auto in de file, op de trein, al wandelend ...

Podcasts zijn voorlopig misschien nog een niche, maar wel een groeiende niche. Als slechts 1000 mensen naar een podcast van 20 minuten luisteren dan heb je een engagement van 20.000 minuten. Wat zeker in digitale tijden niet weinig is. Bovendien kun je mensen bereiken op momenten dat het moeilijk is om naar een scherm te kijken of een print-publicatie in handen te nemen, bv. in de auto. Niet voor niets heeft Google onlangs beslist om volop voor podcast te gaan. Google wil niet minder dan het aantal podcast-luisteraars verdubbelen.

Voor de beginners die zich afvragen ‘hoe kan ik daar nu naar luisteren’? Je hebt iTunes of de Podcast-app voor de Apple smartphones. Om gebruiksvriendelijker te werken opteerde Google ervoor om de podcasts onderdeel te maken van de verschillende producten en diensten zoals de zoekmachine. Ondertussen werd echter voor de Android-toestellen ook een aparte app gelanceerd, de Google podcast-app. Maar je kunt ook via andere platforms zoals bv. Soundcloud of Spotify luisteren.