Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

CAMPAGNEHANDBOEK MET UPDATE IS BESCHIKBAAR

In dit handboek krijg je een overzicht van de belangrijkste momenten in de campagne, alsook de ondersteuning die de Centrale jou geeft. Je vindt er op een tijdlijn een overzicht van al het materiaal dat aangemaakt wordt door de Centrale en door het interprofessionele ABVV. Daarenboven vind je ook een aantal tips over hoe je op een ‘professionele’ wijze jezelf in de picture kunt zetten. Nieuw in deze update: meer informatie en tips over hoe je een eigen bedrijfspagina kan opstarten als campagnemiddel.

Dit handboek is bovendien een ‘levendig’ gebruiksvoorwerp. Het zal dus regelmatig aangevuld worden. Als er nieuwe versies online staan, zullen we dat zeker vermelden via onze vaste (online) kanalen. Maar het is natuurlijk nog beter dat je zelf regelmatig eens checkt of er geen nieuwe versie online staat. Als er dingen zijn die je mist, die niet in ons handboek staan, tips en tricks,... geef ons dan een seintje en in de mate van het mogelijke zorgen we ervoor en nemen we het op in een volgende editie of nieuwsbrief.

 Je kan handboek hier downloaden:

Duurzaamheid over de hele keten? Praat erover met je baas

Convenant. In Nederland hebben een hele rits bedrijven en vakbonden uit de metaalsector (samen met overheden en ngo’s) een convenant ondertekend ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen over de hele productieketen. Dat gaat dus zowel over mensenrechten en impact op lokale gemeenschappen als over milieu, klimaat en biodiversiteit. De overeenkomst bevat richtlijnen over hoe multinationale metaalbedrijven op een duurzame manier kunnen ondernemen.
Kobalt. De kobaltontginning – grotendeels in Congo – illustreert duidelijk dat hier nog veel verbetering mogelijk is, want zowel inzake arbeidsrechten (kinderarbeid, onveiligheid, zeer lage lonen) als qua milieu-impact is de tol voor kwetsbare groepen groot. Met de elektrificering van de automobielindustrie (Volvo, Audi, Van Hool, …) en met de kobalt-recyclage en verwerking (o.a. Umicore) moet die duurzame ketenbenadering ook bij ons een noodzakelijke reflex zijn.
Praat en discussieer erover met je werkgever!

Racisme: wat is het antwoord? Wat is óns antwoord?

Bij de verkiezingen van 26 mei heerste er bij ons, syndicalisten, de vurige hoop op verandering. Die kwam er ook. Weliswaar kwam ze niet van links. Ze kwam niet eens van rechts. De verandering kwam op het ritme van de laarzen van extreemrechts. Want meer dan veertig procent van de Vlamingen stemde (extreem)rechts. Er werd ingezet én gecasht op het migratiethema. Maar daarachter schuilen vele thema’s: de onzekerheid over de eigen toekomst, de vrees voor de ander, de angst om de controle te verliezen,... naast natuurlijk puur racisme. 

Racisme op de werkvloer

Of de stembusuitslag meteen impliceert dat er meer racisme is in onze samenleving, is dan ook voer voor een grondige sociologische studie. Wat wel zonder meer vaststaat, is dat gelijkekansencentrum Unia vorige jaar een stijging waarnam van het aantal geopende dossiers met betrekking op racistische voorvallen. Het ging in 25 % van de gevallen om racistische haatspreiding op social media, maar evenzeer betrof het in 24 % van de dossiers racisme op de werkvloer.

Mohammed Humeer Akhtar, delegee van ABVV-Metaal bij Engie-Fabricom, getuigt als Belg met vreemde roots over zijn ervaringen hiermee: “Een tijd geleden was ik bezig met de vernieuwing van een elektriciteitsaansluiting en de huurder van het pand waar ik bezig was, vroeg me op de man af of ik Nederlands begreep. Ik antwoordde affirmatief. Hij vroeg mij verder of ik iets van de Europese geschiedenis af kende en of de naam Hitler mij iets zei. Helaas moest ik opnieuw een positief antwoord geven, waarop de persoon in kwestie heel simpeltjes verklaarde dat, als hij de keuze had gehad, Hitler de oorlog gewonnen had en ik in de concentratiekampen mijn einde zou gekend hebben.”

“Zo was er een klant die de nood voelde om me te vragen wat ik in z'n land deed en waarom ik niet was gebleven in mijn land. Ik repliceerde dat ik hier geboren ben, maar dat telde blijkbaar niet. Want het was duidelijk te zien dat ik hier niet hoorde. Dit was zogezegd niet racistisch bedoeld, maar enkel de raad van een gepensioneerde man die veel langer naar school was geweest en dus veel slimmer was dan ik.”

Ook Abdel El-Bazioui was als toenmalig delegee bij SAS-Automotive getuige van een racistisch incident op de werkvloer, waarbij de solidaire reactie van collega’s heeft geleid tot de oprichting van een werkgroep binnen het bedrijf. Abdel zweert bij een duurzaam diversiteitsbeleid ter preventie. “Tenslotte”, zegt hij, “heeft elke multiculturele organisatie daar baat bij, zoals ook het bedrijf er één is.”

Werken aan inclusie

In een interview met MagMetal pleit toekomstig Gents schepen (en ook zus van Abdel) Hafsa El-Baziou voor echte actie die leidt tot inclusie. “Kijk naar Nederland, daar slagen ze veel beter in bijvoorbeeld het inburgeren van mensen met een migratie-achtergrond. Dat komt omdat ze daar al heel lang een volwaardig inburgeringsbeleid voeren en daar ook een visie op hebben. In Vlaanderen is dat beleid er pas heel laat gekomen, en er schort trouwens nog steeds het één en ander aan. Kijk maar naar de lange wachtlijsten om een inburgeringscursus te volgen. Bovendien is de term ‘inburgering’ bij ons een heel beladen term geworden, terwijl het eigenlijk gewoon gaat om een beleidsinstrument over hoe je mensen duurzaam kan opnemen in de samenleving. Dat hoeft helemaal geen anti-verhaal te zijn. En ook: verbinding komt niet vanzelf tot stand. Je moet concrete doelen stellen en actie voeren, want met goede intenties alleen ga je er niet geraken.”

Eurocentrisme in onderwijs en media

Ook ons onderwijs heeft boter op het hoofd, vindt Baharak Bashar, journaliste, lesgeefster en auteur. “Ik werk regelmatig als leerkracht en geef chemie, fysica en aardrijkskunde. Vooral als ik aardrijkskunde geef, erger ik mij dood. Het eurocentrisme in de leerplannen en cursussen is soms echt degoutant. Ik beslis dan vaak om zelf de geschiedenis van de astronomie te vertellen, los van het leerplan. Hier is alles zogezegd begonnen met Galileo Galilei. Wat er daarvoor allemaal gebeurde in andere delen van de wereld komt gewoon niet ter sprake. De Arabieren, de Babyloniërs, de Egyptenaren en de Chinezen: die doen er allemaal niet toe. De Chinezen hadden al in de 11e eeuw – zonder telescoop – een typologie gemaakt van kometen. Dat is iets wat ik vaak tegenkom: alle wetenschappelijke en filosofische ontwikkelingen zijn begonnen bij de Grieken en de Romeinen en daarvoor of ergens anders gebeurde er niets.”

Hetzelfde gaat volgens haar op voor de ‘vierde macht’ of de media: het merendeel van het nieuws hier gaat over binnenlandse zaken, hoe banaal ook soms. “Daardoor wordt je blik op de wereld beknopt en beperkt, wat zich ook reflecteert in de manier waarop mensen met je omgaan.”

Hoop

Welke antwoord hebben wij te bieden als ABVV-Metaal? Onze voorzitter Georges De Batselier legt uit: “Socialisme is altijd een verhaal van rechten en plichten geweest, daarvoor moeten we ons niet schamen. Maar onze context was er altijd één van humanisme. Ook al is er een vrees voor onzekerheid, de angst om de eigen weg kwijt te raken, wat heel menselijk en normaal is. We staan echter niet toe dat dit een basis voor mensenhaat wordt. Nelson Mandela zei ooit: ‘Laat je keuzes ingegeven zijn door hoop en niet door angst’. Het is aan ons om te werken aan die hoop, door de angst zoveel mogelijk weg te nemen.”

Maak je werk klimaatbestendig. Praat erover met je baas!

Actiedag voor klimaat en duurzame jobs. Op 26 juni organiseert het ITUC – het internationaal vakverbond – een globale klimaatactiedag. Op die dag worden alle vakbonden ter wereld uitgenodigd om hun werkgevers te interpelleren over hun klimaatvisie, –beleid en –inspanningen. Wat doen ze om jobs in de toekomst veilig te stellen voor de gevolgen van klimaatverandering? Hoe willen ze de transitie naar een duurzame samenleving mee vorm geven? Praat erover en zet het op de agenda!
Hoe deelnemen? Je kunt het onderwerp natuurlijk gewoon agenderen op een overlegvergadering. Maar het is nog beter om deel te nemen aan de campagne. Hoe? Volg de vier stappen in deze campagnegids. Check ook het YouTube-filmpje en de Facebook-pagina. Veel succes!

Hoe werkbaar is de sector metaalhandel? Vul hier de enquête in!

Werkbaar werk is een prioriteit. In de auto- en aanverwante sectoren (garagesector, carrosserie en metaalhandel) zetten wij al een hele tijd sterk in op werkbaar werk en alles wat daarmee te maken te heeft. De cao’s werkbaar werk en instroom – ondertekend in 2018 – zijn daar een mooie illustratie van.
Op de bal spelen. Om in de toekomst nog gerichter te kunnen werken, heeft ons opleidingsfonds/kenniscentrum Educam een vragenlijst gelanceerd over werkbaar werk in de metaalhandel. Ben je tewerkgesteld in deze sector (PsC 149.04)? Vul dan zeker deze korte enquête in. Op basis van de resultaten zullen we nog beter op de bal kunnen spelen en zeer gerichte acties kunnen uitwerken. Invullen kan tot 15 juni en je maakt kans op een auto-gerelateerde Bongo-bon!

Na de zomer tellen we weer twee Volvo-toeleveringsbedrijven minder

Het verhaal. In 2016 grepen vijf toeleveringsbedrijven van Volvo Cars naast een contract om onderdelen te leveren voor het nieuwe model XC40. Dat betekende meteen ook het einde voor vier van die vijf bedrijven. Honderden werknemers verloren hun job. Wat is de situatie van deze toeleveranciers vandaag? Een overzicht hieronder en een interview met secretaris Marc Staelens. 
Einde nabij voor Tenneco, Faurecia en Benteler. Sinds het mislopen van het nieuwe Volvo-contract kenden deze bedrijven een geleidelijke afbouw en werden (sterke) sociale plannen onderhandeld.  Tenneco en Faurecia gaan deze zomer definitief dicht. Benteler sluit normaal gezien in 2020.
SAS Automotive en Tower Automotive. Dashboard-bedrijf SAS wachtte de einddatum van het toenmalige contract niet af en sloot eind 2016 de deuren. 200 werknemers moesten op zoek naar andere job. Tower slaagde er als enige in om nieuwe activiteiten aan te trekken. Het bedrijf – nadien overgenomen door het Franse SNOP – sloot een contract met Audi voor de levering van onderdelen voor de elektrische Audi E-tron. Desondanks is er vandaag geen werk genoeg en werd een collectief ontslag aangekondigd. Dertig werknemers moeten binnenkort het bedrijf verlaten.
Overblijvende toeleveranciers? Dat zijn MC Syncro (banden), Brose (binnenwerk deuren), Adient (zetels) en Plastal (bumpers). In zijn syndicale bedrijfskrantje voor de Volvo-toeleveranciers staat secretaris Marc Staelens stil bij de toestand sinds 2016: “Na het verlof tellen we weer twee toeleveringsbedrijven minder. Het doet extra pijn, want al deze bedrijven maakten goede en winstgevende producten.”

Historische kans op IAO-conventie over geweld op het werk

IAO-Conferentie. Van 10 tem 21 juni 2019 vindt in Genève de 108e conferentie plaats van de Internationale Arbeidsorganisatie. Behalve de viering van het 100-jarig bestaan van de organisatie, staan ook de besprekingen van en stemming rond een nieuwe IAO-conventie op het programma. Die conventie betreft de bescherming van werknemers tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk en thuis, waarvan vrouwen de grootste slachtoffers blijken. 
Vakbond speelt belangrijke rol. Ook Marijke Weewauters van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vindt dit een syndicale taak:  “De vakbonden moeten de werkgevers ervan overtuigen dat zo’n beleid nodig is. In het ontwerpakkoord wordt momenteel vermeld dat er een link is tussen huiselijk geweld en de werksituatie. Het is belangrijk dat dat erin blijft staan.” De IAO-conventie is dan ook een langverwacht sterk en bindend internationaal instrument in de strijd tegen gendergerelateerd geweld thuis en op het werk.
IndustriALL Global Union roept alle vakbonden op om de druk op te voeren door via social media de steun voor deze conventie te manifesteren aan de hand van hashtags #StopGBVatWork, #ILOendGBV en #ALLWomen.

In 2016 grepen vijf toeleveringsbedrijven naast een nieuw contract met Volvo.

Een terugblik met ABVV-Metaal-secretaris Marc Staelens.

“De werknemers hebben veel inspanningen geleverd, maar blijkbaar was het niet genoeg.”

In maart 2016 grepen vijf toeleveringsbedrijven naast een contract met Volvo Cars om onderdelen te maken voor het nieuwe model XC40. De getroffen bedrijven waren SAS Automotive (dashboards), Benteler (assen), Tower Automotive (chassis), Faurecia (deurpanelen en middenconsoles) en Tenneco (uitlaten). Volvo Gent zou al die onderdelen voortaan zelf maken. Een kleine duizend jobs dreigden te verdwijnen. Uiteindelijk is alleen (het ondertussen overgenomen) Tower erin geslaagd om een doorstart te maken en 120 jobs te redden. SAS wachtte de einddatum van hun contract met Volvo niet af en trok al in 2016 de stekker eruit. De andere bedrijven gaan in 2019 en 2020 onherroepelijk dicht. We blikken terug op deze periode met Marc Staelens, onze ABVV-Metaal-secretaris die de getroffen bedrijven opvolgt.

Beste Marc, laten we eens teruggaan naar maart 2016. Verschillende toeleveringsbedrijven grepen naast een nieuw contract met Volvo. Hoe kwam dat nieuws aan?

Marc: Als een grote verrassing, een mokerslag. Temeer omdat het over vijf verschillende toeleveringsbedrijven ging. Volvo Cars besloot om een heleboel activiteiten opnieuw zelf te doen in plaats van ze uit te besteden. Dat hebben ze gedaan om interne afdankingen te vermijden, want de productie van verschillende modellen nam af of liep ten einde. Volvo heeft zijn eigen vel gered op kap van de toeleveringsbedrijven.

Alle getroffen bedrijven waren op dat moment ook zeer winstgevend.

Marc: Klopt en dat maakte het extra pijnlijk voor de getroffen werknemers. Ze hebben op vraag van Volvo altijd veel inspanningen geleverd, inzake flexibiliteit en inzake kostprijs. Het is frustrerend om dan te horen dat het toch niet genoeg is. Mochten de activiteiten van de toeleveringsbedrijven niet zo winstgevend geweest zijn, dan had Volvo ze natuurlijk ook nooit overgenomen.

In 2014 en 2015 werden ook Johnson Controls en DSV overgenomen door Volvo Cars.

Marc: Dat waren goede overnames, want Volvo nam niet alleen de activiteiten over maar ook het personeel. Dat was op basis van cao 32bis. De werknemers werden Volvo-werknemers met behoud van loon en anciënniteit. Maar in 2016 hebben ze alleen de activiteiten en niet het personeel overgenomen, zoals gezegd omdat Volvo anders zelf in zijn personeelsbestand dreigde te moeten snijden. Pas op: de laatste vijftien jaar is Volvo Gent een succesverhaal geweest. Maar het is wel constant vechten om nieuwe modellen binnen te krijgen en voldoende tewerkstelling te genereren. Een tijd terug werd gezegd dat Volvo Gent de Chinese SUV van Lynk & Co mocht produceren, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan. En vanaf 2020 mogen ze de volledig elektrische XC40 maken. Maar in de automobiel moet je altijd voorzichtig zijn. Ik zal het pas echt geloven als de handtekeningen gezet zijn.

Wat is vandaag de situatie van de vijf bedrijven die in 2016 werden getroffen door de beslissing van Volvo om de samenwerking te beëindigen?

Marc: SAS Automotive – waar dashboards werden gemaakt – was het eerste bedrijf dat dichtging. Nadat het nieuws bekend raakte, hebben zij vrij snel zelf hun contract met Volvo opgezegd. In oktober 2016 sloot het bedrijf definitief. 200 mensen verloren hun werk. In de andere bedrijven heeft men gekozen voor een geleidelijke afbouw. De gevolgen voor het personeel zijn daar pas vanaf vorig jaar voelbaar geworden. We hebben overal goede sociale plannen kunnen afsluiten en er wordt in verschillende fases tot afdankingen overgegaan. Tenneco en Faurecia gaan deze zomer dicht. Benteler blijft vermoedelijk nog open tot 2020, maar zeker is dat niet. Bij Tower – dat werd overgenomen door het Franse Snop – zijn ze erin geslaagd om een nieuwe klant te vinden. Zij leveren nu onderdelen voor Audi. Maar dat is niet voldoende, ze zijn nog altijd op zoek naar andere activiteiten. Deze zomer worden daar ook een dertigtal werknemers ontslagen.

Heeft Volvo nu nog toeleveringsbedrijven in Gent of doen ze alles zelf?

Marc: Er zijn nog altijd MC Syncro (banden), Brose (binnenwerk van de deuren), Adient (zetels) en Plastal (bumpers). Volvo heeft dus nog altijd een buffer aan activiteiten die ze kunnen binnenhalen moesten ze dat willen. Bij Plastal is er trouwens ook ongerustheid. Zij kregen wel het nieuwe model (XC40) toegewezen maar het oude model – de V40 – loopt binnenkort af, met veel werkloosheid en onzekerheid tot gevolg.

Van alle getroffen toeleveranciers is alleen Tower (nu onder de naam Snop) erin geslaagd om nieuwe opdrachten binnen te halen en een doorstart te maken. Waarom zijn de andere ondernemingen daar niet in gelukt?

Marc: Ze hebben het allemaal geprobeerd. Maar het is niet evident. De autosector staat vandaag onder enorme druk. Er komen vele en grote veranderingen op ons af. Denk maar aan de elektrificering van het wagenpark, de discussie over bedrijfswagens, de emissie-schandalen, de milieu-impact, enzovoort. Er is momenteel veel onzekerheid en dat remt de investeringen wereldwijd. Niemand durft voluit te gaan.

Elektrotechnische sector en onderwijs bundelen de krachten

Uitdagingen. In de sector van de elektriciens zijn bijna alle functies knelpuntberoepen. Vacatures (en er zijn er veel) raken maar moeilijk ingevuld, waardoor de druk op de huidige werknemers toeneemt. De sector is bovendien in volle verandering. Innovaties – geschraagd door automatisering en digitalisering – volgen elkaar in snel tempo op. Als ABVV-Metaal proberen we daar oplossingen voor te vinden (bijv. door te zorgen voor werkbaar werk en kwalitatieve arbeidsvoorwaarden).
Oplossingen. 
Vanuit onze sectororganisatie Volta hebben wij begin mei een samenwerkingsakkoord getekend met de onderwijswereld. Met dit ‘actieplan voor meer en goed opgeleide elektriciens’ willen we de instroom in de sector verhogen en zorgen voor kwalitatieve opleidingen. Via diverse maatregelen (uitbouw duaal leren, organiseren van sectorale proeven, ontwikkelen van didactisch materiaal, …) willen we de samenwerking tussen sector en onderwijs verder versterken en zorgen dat de noden/behoeften goed op elkaar zijn afgestemd. Het volledige persbericht lees je hier!