NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Vlaamse regering geeft federaal collega Joëlle Milquet (cdH) geen advies over haar voornemen om de arbeiders van Opel Antwerpen vanaf 50 jaar op brugpensioen te laten gaan. Federaal minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) wil morgen de knoop doorhakken over de brugpensioenleeftijd in het Opeldossier. Het brugpensioen op 50 is een uitvloeisel van de CAO die de vakbonden met de directie hebben afgesloten. Volgens Milquet is “geen advies een positief advies”.

Open VLD vindt het brugpensioen een ‘totaal verkeerd signaal’. De patroonsorganisaties (VBO, VOKA en UNIZO) keuren allemaal de beslissing ten sterkste af.

Het Steunpunt WSE merkt op dat het aandeel van de oudere werknemers in de totale beroepsbevolking licht toeneemt - dankzij de vergrijzing en de intrede van vrouwen op de arbeidsmarkt enkele decennia geleden - maar dat het aantal 50-plussers bij de aanwervingen opnieuw afneemt. Enkel Waalse, Brusselse en Sloveense werkloze 50-plussers hebben een lagere hertewerkstellingskans dan de Vlaamse. Voor de meeste andere EU-lidstaten ligt de hertewerkstellingskans minstens dubbel zo hoog, tot zelfs acht keer zo hoog in Noorwegen.

Het ABVV wijst er op in een persmededeling dat het eigenaardig is “hoe de aandacht van rechts altijd weer richting brugpensioen gezogen wordt. Er zijn 2.027.000 Belgen tussen 50-64 jaar. Amper 6% daarvan is bruggepensioneerd. Er zijn evenveel zieke oudere werknemers, dubbel zoveel oudere werklozen en drie keer zoveel inactieve huisvrouwen in deze leeftijdsgroep. Zeggen en schrijve 2.633 bruggepensioneerden, of 0,13% van de totale bevolkingsgroep, zijn volgens de RVA vandaag bruggepensioneerden die omwille van herstructurering vóór werden 58 jaar afgedankt. Zij nemen deel aan een tewerkstellingscel en outplacement, en moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Zij kosten bovendien 50 à 100% minder aan de sociale zekerheid dan indien ze op de werkloosheid zouden gezet zijn, doordat zijzelf en hun vroegere werkgever een fiks deel terugbetalen onder vorm van sociale bijdragen en belastingen.
Werkloze en langdurig zieke 50 plussers kosten een pak meer aan de sociale zekerheid. Ze zijn met meer dan 300.000, drie keer zoveel als het totaal aantal bruggepensioneerden. Doordat hun vroegere werkgever niets meer bijlegt - en de volledige kost voor hun inkomen afgewenteld heeft op de gemeenschap - zitten velen onder hen wél in armoede.”