Als we onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen willen houden, is er meer overheidsgeld nodig. Aldus, de sectororganisatie van de technologiebedrijven. Twee Vlaamse technologiebedrijven op de drie investeren vandaag al in internationaal onderzoek. Ook de overheden moeten duidelijke keuzes maken in hun innovatiebeleid om te vermijden dat het innoverende onderzoek wegtrekt uit Vlaanderen. Uit een onderzoek van Agoria bij 140 leden blijkt dat het aandeel van het internationale onderzoek bij de Vlaamse bedrijven de komende vijf jaar nog verder zal oplopen, tot 86 procent.

Er zijn verschillende redenen waarom men in het buitenland onderzoek doet. Veel bedrijven volgen gewoon hun productie. Of men wil bepaalde onderzoeken dicht bij de markt doen waarvoor de producten bedoeld zijn.

Ongeveer de helft van de bedrijven die internationaal in research investeren, doet dat omdat de loonkosten in het buitenland lager liggen dan in Vlaanderen en omdat de overheid het onderzoek er meer steunt. Aan de federale overheid vraagt Agoria voor meer inspanningen om de loonkosten te drukken, zodat onderzoekers van eigen bodem meer kansen zouden krijgen. Van de Vlaamse overheid vraagt men een duidelijke keuze om innovatiemiddelen (30 procent van de Vlaamse innovatiemiddelen) aan te wenden voor 'vraaggedreven industrieel onderzoek'. “Daarmee kunnen we zorgen voor de verankering van onze industriële bedrijven en versnelde economische groei.”