NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De directie van ArcelorMittal Gent heeft twee leidinggevenden ontslagen, omdat zij een ondergeschikte collega zwaar hebben gepest. Het betrof zware fysieke en verbale pesterijen die langer dan een jaar aanhielden. De directie heeft besloten de twee pesters met dwingende reden en zonder ontslagvergoeding eruit te gooien. Daarbij verklaarde ze dat pesterijen niet geduld worden in het bedrijf en wilde ze slachtoffers aanmoedigen om naar buiten te komen met hun verhaal.

Patrick Mertens, provinciaal secrtaris van ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen, is tevreden met de aanpak van de directie van ArcelorMittal Gent. Al betreurt hij uiteraard dat zulke wanpraktijken voorkomen op de werkvloer en dat het daarbovenop zo lang heeft geduurd voor ze aan het licht kwamen. Hij wil dan ook graag alle werknemers, ook onze eigen militanten en délégués, aansporen om alert te zijn voor pesterijen op de werkvloer en er gepast op te reageren.