De bedrijfssectoren zijn gematigd positief over het groenboek Nieuw Industrieel Beleid (NIB) dat de Vlaamse regering begin oktober presenteerde, maar dringen aan op dringende concrete stappen. Dat hebben de sectorfederaties (onder meer Agoria, Fedustria en de Confederatie Bouw) gezegd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. Bedoeling van het NIB is de Vlaamse industrie te transformeren naar een vooruitstrevende, innovatieve sector met meerwaarde die de concurrentiekracht van Vlaanderen kan opvijzelen. Verschillende sectoren klaagden over de traagheid van de overheid wat betreft innovatieprojecten.