NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vakbonden en directie van ArcelorMittal in Gent hebben geen akkoord bereikt over de herwaardering van het statuut van een deel van het onderhoudspersoneel. Ook een nieuwe CAO en het optrekken van de brugpensioenleeftijd liggen op tafel.Er wordt opnieuw een sociaal bemiddelaar gevraagd. De stakingsaanzegging blijft, maar er wordt niet opgeroepen tot acties. De CAO-onderhandelingen liggen stil sinds 7 september. De bonden noemden de directievoorstellen onaanvaardbaar als vertrekbasis om besprekingen aan te vatten. "Wat nu op tafel ligt, is voor ons onbespreekbaar", zegt Rony Schatteman, hoofdafgevaardigde ABVV-Metaal. Aan de onderhandelingen werden ook de nieuwe CAO en het optrekken van de brugpensioenleeftijd gekoppeld. De directie stelt een loonsverhoging van amper 0,3 procent in 2012 voor en wil de leeftijd voor het brugpensioen optrekken van de huidige 56 jaar naar 60 jaar. "Dat is in strijd met het generatiepact", aldus Ronny Schatteman. "Dat stelt dat er in arbeidsintensieve sectoren zoals de metaalnijverheid vervroegd pensioen mogelijk moet zijn voor mensen die in ploegen werken. We zitten nu dus met een patstelling. De bal ligt in het kamp van de sociaal bemiddelaar. Hopelijk kan hij een voorstel op tafel toveren dat voor alle partijen voldoening geeft. Zo niet, vrees ik dat we op een staking afsteven."