NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Om het langer werken te stimuleren nam de regering Di Rupo een aantal maatregelen. Deze gaven aanleiding tot veel ongenoegen. ABVV-Metaal schreef een open brief naar Minister van Werk Monica De Coninck (zie Woord Van de Voorzitter).

OP voorstel van MInister van Werk Monica De Coninck heeft de ministerraad een aantal (overgangs)maatregelen besproken die woensdag zullen gefiinaliseerd worden. Het uitgangspunt van de regering is en blijft brugpensioen op 60, vervroegd pensioen op 62 en wettelijk pensioen op 65. Maar voor vroeg beginnen werken is maakt de regering  een uitzondering op de algemene regel, op voorwaarde dat er 40 jaar is gewerkt. Brugpensioen op 56, 57, 58 of 59 blijft dus nog mogelijk. Een andere uitzondering geldt voor wie in ploegen of onderbroken diensten werkt en er een carrière van 35 jaar heeft opzitten: die kan nog steeds met brugpensioen op 58. Zestigjarigen met een onvolledige beroepsloopbaan (geen 40 dienstjaren) dreigden in de nieuwe regeling vijf jaar langer te moeten werken. Door de nieuwe overgangsmaatregelen wordt dat twee jaar. Ook krijgen mensen met een zwaar beroep weer recht op tijdskrediet en een landingsbaan vanaf 50 jaar. Eerst was dit 55 jaar.

Het ABVV reageert gematigd positief op de bijsturing van de regeringsplannen inzake pensioenen, brugpensioen, tijdskrediet en werkloosheid. ABVV-Metaal voorzitter Herwig Jorissen is verheugd te kunnen constateren dat de Minister Van Werk op alle punten aangehaald in de open brief in meerdere of mindere mate tegemoet gekomen is.