Download hier de nieuwste formulieren voor de aanvraag van aanvullende vergoedingen van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sectoren metaalhandel en garages.

Metaalhandel
F1 - aanvullende vergoeding bij tijdelijkse werkloosheid
F2 - aanvullende vergoeding bi jziekte of ongeval
F3 - premie bi jstopzetting voor het arbeidspersoneel
F4 - aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid voor 55-plussers
F5 - aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid voor 55-plussers
F7 - aanvullende vergoeding bij brugpensioen
F7bis - aanvullende vergoeding bij halftijds brugpensioen
F8 - aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid
F10 - aanvullende vergoeding bij loopbaanonderbreking
FSV - terugbetaling van loon voor afwezigheid voor vakbondsvorming

Garages
F1 - aanvullende vergoeding bij tijdelijkse werkloosheid
F2 - aanvullende vergoeding bi jziekte of ongeval
F3 - premie bi jstopzetting voor het arbeidspersoneel
F4 - aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid voor 55-plussers
F5 - aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid voor 55-plussers
F7 - aanvullende vergoeding bij brugpensioen
F7bis - aanvullende vergoeding bij halftijds brugpensioen
F8 - aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid
F10 - aanvullende vergoeding bij loopbaanonderbreking
FSV - terugbetaling van loon voor afwezigheid voor vakbondsvorming