NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vorige week raakt bekend dat tot 400.000 arbeiders een deel van hun vakantiegeld en vakantiedagen in rook zouden zien opgaan dit jaar. De reden? De dagen tijdelijke werkloosheid voor overmacht door de coronacrisis van 2022 waren niet gelijkgesteld voor de berekening van vakantiegeld en vakantiedagen in 2023.

De dieperliggende reden is natuurlijk het acute gebrek aan middelen bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Minister van Werk Dermagne (PS) probeerde hiervoor in oktober nog middelen in de begroting vrij te maken, maar ving bot bij zijn coalitiepartners. Ook het ABVV formuleerde al een aantal voorstellen om aan deze situatie te verhelpen en riep de werkgevers meermaals op tot een solidaire, financiële en structurele bijdrage aan de vakantiekas.

Woensdag 8 februari voerde het ABVV een symbolische actie aan het VBO-gebouw in Brussel om de druk op te voeren jegens de werkgeversorganisaties. Op het daaropvolgende Beheerscomité van de RVA vroegen de vakbonden unaniem een KB dat de gelijkstelling regelt voor de getroffen arbeiders.

Dankzij onze actie en niet-aflatende druk ziet het ernaar uit dat er een oplossing in de maak is voor de getroffen werknemers. We houden jullie op de hoogte!

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de oorlog in Oekraïne zijn evenmin gelijkgesteld voor de opbouw van vakantierechten. Tijdelijke werkloosheid wegens economische reden voor energie-intensieve bedrijven daarentegen is dan wel weer gelijkgesteld.