NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vanaf 1 oktober kan je opnieuw verlof aanvragen om je te laten vaccineren. Dat besliste de Ministerraad op 30 september jl.

Aangezien het de verderzetting is van het vorige vaccinatieverlof dat afliep op 30 juni gelden dezelfde regels.

Indien je dus:
- verbonden bent door een arbeidsovereenkomst (dus ook uitzendkrachten, jobstudenten of telewerkers).
EN
een uitnodiging ontving tot vaccinatie van jezelf of je minderjarig kind (of meerderjarig kind in geval van een beperking) op het moment waarop je normaal gezien aan het werk bent;

Dan moet de werkgever jou betaald vrijaf geven, onder de regeling van het klein verlet, voor de tijd die je nodig hebt voor de vaccinatie. Dit houdt dus ook de verplaatsingstijd in!

Je moet jouw werkgever hiervoor enkel informeren dat je bent uitgenodigd van zodra je hiervan kennis hebt en hij kan hiervoor een bewijs vragen dat je dit verlof wel degelijk hiervoor gebruikt.

Wat dat bewijs dan is, werd niet geregeld maar hij mag nooit jouw vaccinatiestatus vragen! Bespreek eventueel op voorhand met je werkgever wat hij voor bewijs vraagt want wat ons betreft, is een foto aan het vaccinatiecentrum of de bevestiging van de afspraak voldoende.