NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wat voorafging. In het sociaal akkoord 2021-22 werd – mede op aandringen van het ABVV – een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) afgesproken. De verhoging van het minimumloon is voorzien in drie stappen:

April 2022: + € 76,28 bruto per maand
Januari 2024: + € 35 bruto per maand
Januari 2026: + € 35 bruto per maand

De twee bruto-verhogingen van 35 euro, komen – via fiscale aanpassingen – neer op 50 euro netto extra per maand.

Waarom ligt het bedrag nog hoger? In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd echter beslist om het minimumloon vanaf april 2022 niet met 76,28 euro maar wel met 80,95 euro te verhogen tot 1.806 euro bruto per maand. Dit hogere bedrag is een gevolg van de inflatie en de drie overschrijdingen van de spilindex sinds de ondertekening van het akkoord.

Fight for 14 - campagne van het ABVV. Het gaat natuurlijk maar om een bescheiden extra verhoging, maar wij gaan alvast door met onze strijd voor een minimumloon van 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand!

MEER OVER FIGHT FOR 14