NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector van elektriciens wordt er vanaf 1 januari een indexering van 3,95% op de lonen toegepast.

Onderstaande lonen zijn van toepassing voor arbeiders met minder dan 1 jaar anciënniteit in het bedrijf.

Tabel 149.01 v2

Anciënniteitstoeslag: 
Om het minimumbarema correct toe te passen moet je de bedragen verhogen in functie van de anciënniteit, dit zijn de dienstjaren in een zelfde onderneming en functieklasse.
Wat geldt er? 1 % na 1 jaar dienst, + 0,5 % jaarlijks vanaf 2° jaar (maximum anciënniteitstoeslag + 13 %)

Heb je verder nog vragen rond deze indexering?
Contacteer dan je vakbondssecretaris of een ABVV-Metaal-kantoor in je buurt.