NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een ontwerp van akkoord voor 2021-2022 bereikt in de sector van de non-ferrometalen, PC 105. Het ontwerpakkoord benut de loonnorm integraal in de vorm van de toekenning van een premie van 200 euro bruto in 2021 voor iedereen die op 30 november in dienst is en een verhoging van de lonen met 0,4 % in 2022 (of andere invulling op bedrijfsniveau). Verder wordt een coronapremie toegekend van minimum van 300 euro voor de hele sector (met uitzondering van bedrijven met een negatief ROCE-cijfer) en max 500 euro voor bedrijven met een ROCE-cijfer boven de 7,5 %.

Ook in PC 105 was ABVV-Metaal de stuwende kracht achter een inspanning rond het minimumloon. Het sectorale minimumloon wordt opgetrokken met 47,47 euro en verder is er een groeipad tot in 2026 voorzien.
De grootste doorbraak voor deze sector ris evenwel de toekenning van een ROCE-bonus in bedrijven met een ROCE-resultaat tussen 3-5 %. Nooit eerder slaagden we erin om voor de arbeiders een bonus te bedingen onder het 5 %-resultaat! Ook de hogere  schijven van de ROCE-bonus worden allemaal verhoogd met minstens 0,1 %.

In het kader van werkbaar werk werd voor arbeiders uit de sector een extra anciënniteitsdag en een extra dag loopbaanverlof verkregen.

Als volgende stap wordt dit voorakkoord voorgelegd aan onze federaties. Wil je de krachtlijnen van het ontwerpakkoord kennen? Die vind je in dit pamflet.

>> OPEN PAMFLET