NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op 8 juni bereikten de sociale partners een voorakkoord over enkele cruciale dossiers zoals de eindeloopbaan, overuren en minimumlonen. Na uitvoerige consultatie en stemming in onze federaties heeft ABVV-Metaal dat voorontwerp nu  goedgekeurd. Dat werd duidelijk na onze Syndicale Raad op vrijdag 18 juni. Op dinsdag 22 juni weten we of het ABVV het akkoord aanvaardt dan wel verwerpt.

Onze evaluatie

Ondanks de goedkeuring heerst er in onze middens ook ongenoegen over het ontwerpakkoord. Zowel de uitbreiding van de vrijwillige overuren als de lage loonmarge liggen zeer gevoelig. Al maakt dit laatste strikt genomen geen deel meer uit van het ontwerpakkoord dat vandaag op tafel ligt. De regering heeft het loonnorm-dossier immers naar zich toegetrokken en de 0,4 procent plus de coronapremie wettelijk verankerd. Er zijn natuurlijk ook positieve elementen en deze hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. De stijging van de minimumlonen (de eerste verhoging sinds 13 jaar) is een belangrijke realisatie, in de eerste plaats voor de allerlaagste inkomens. Ook de landingsbanen werden verbeterd, met de mogelijkheid om halftijds te werken vanaf 55 jaar mét een premie van de RVA.    

Hoe gaan we verder? 

De komende dagen zal dus blijken of het ABVV en de andere vakbonden het akkoord goedkeuren of niet. Nadien is het aan de sectoren om hiermee verder aan de slag te gaan. In elk geval is het duidelijk dat er de komende periode heel wat werk op de plank ligt. Onder meer van de strijd tegen de onrechtvaardige loonwet zullen we vanaf het najaar een speerpunt maken.

Meer weten over het IPA? Hier leggen we alles nog eens voor je uit.