NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Na het mislukken van het sociaal overleg over de lonen in de privésector – uitsluitend te wijten aan de starre houding van de werkgevers – heeft de regering op 6 mei een bemiddelingsvoorstel op tafel gelegd. Dit voorstel voorziet een loonmarge van 0,4% voor de komende twee jaar en de mogelijkheid voor sterk presterende sectoren/bedrijven om een consumptiecheque van maximaal 500 euro netto toe te kennen aan hun werknemers. Daarnaast zegt de regering ook dat de minimumlonen omhoog moeten.


Minimumlonen, SWT en landingsbanen

De voorbije dagen heeft het ABVV hun achterban geconsulteerd over dit voorstel. Conclusie: om ons uit te spreken over het regeringsvoorstel, moeten we eerst zicht hebben op het volledige plaatje. De komende weken wordt er in de Groep van Tien (G10) onderhandeld, onder meer over de minimumlonen, SWT en landingsbanen. Zolang er geen duidelijke afspraken gemaakt worden over een snelle verhoging van de minimumlonen (vanaf 2022), kan voor ons de loonmarge van de regering niet aanvaard worden. De gesprekken in de G10 lopen tot begin juni. We wachten dus af wat er op deze cruciale terreinen uit de bus komt. Hoe dan ook is het nu al duidelijk dat het ABVV van de strijd tegen de onrechtvaardige loonwet (dé oorzaak van de lage loonmarge) de komende jaren een speerpunt zal maken.

Visie ABVV-Metaal

Ook wij hebben intern geconsulteerd. We laten ons definitief oordeel afhangen van de resultaten van het sociaal overleg in de G10. Op vlak van SWT, landingsbanen en minimumlonen MOET vooruitgang geboekt worden. Pas dan zullen wij ons uitspreken over het volledige pakket aan maatregelen. Over de loonmarge en de premie hebben wij steeds gezegd dat het te weinig is. Dus ook voor ons is een aanpassing van de loonwet prioritair. Indien de regering echter de loonmarge vastlegt bij KB, dan zullen wij de onderhandelingen hierover op sectoraal vlak opstarten. Een sectorale invulling van de premie is de enige manier om ze ook te garanderen aan arbeiders die werken in bedrijven zonder vakbondsvertegenwoordiging. Maar we herhalen: alles hangt samen en een definitief standpunt zal pas volgen na de gesprekken in de G10 over SWT, landingsbanen en minimumlonen.

Ons volledige standpunt over de interprofessionele en sectorale onderhandelingen lees je hier.