NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Door de starre houding van de werkgevers is het sociaal overleg over de lonen in de privésector mislukt. Daarom belandde het dossier op tafel van de federale regering. Die bereikte op 6 mei een akkoord. Concreet: de loonmarge voor de komende twee jaar is 0,4 procent. Daarbovenop kunnen sterk presterende sectoren/ondernemingen een premie (consumptiecheque) van max. 500 euro netto toekennen. Daarnaast zegt de regering ook dat er een verhoging van de minimumlonen moet komen.

Eerste analyse

Als ABVV-Metaal hebben wij altijd gezegd dat 0,4 procent loonsverhoging te weinig is. Daarom blijven we strijden tegen de onrechtvaardige loonwet. Zolang deze wet blijft wat ze is, zullen we in de toekomst steeds met dergelijke lage marges geconfronteerd worden. Een nettopremie van 500 euro is beter dan niets, maar het is cruciaal dat hierover kan onderhandeld worden in de sectoren (en niet alleen op bedrijfsniveau). De mogelijkheid om een sectoraal kader te creëren werd expliciet vermeld door de regering en is voor ons noodzakelijk. Hogere minimumlonen zijn positief en vormen voor ons eveneens een essentieel onderdeel van het akkoord.

SWT en landingsbanen

Daarnaast moet er nu ook snel duidelijkheid komen over het dossier eindeloopbaan. Inzake SWT en landingsbanen moeten dringend positieve stappen gezet worden. Het is aan de sociale partners om hierover een akkoord te sluiten. We roepen de werkgevers op om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Standpunt

ABVV-Metaal en BTB hebben vrijdag 7 mei op een gemeenschappelijk bureau hun prioriteiten vastgelegd in een gemeenschappelijke motie. De komende dagen zal ABVV-Metaal zijn achterban consulteren in de federaties.