NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Met 44% vrouwelijke leden, circa 35% vrouwelijke verkozenen bij de laatste verkiezingen, 15% vrouwelijke beroepssecretarissen in de gewesten en de centrales stelt de federale gendercommissie vast dat vrouwen nog steeds onvoldoende doorstromen naar hogere functies. Als we het glazen plafond willen doorbreken, moeten er eerst en vooral kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de stand van zaken en evolutie van de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in alle instanties van het ABVV.

Vanuit de Gendercommissie van ABVV-Metaal zijn volgende voorstellen geformuleerd op 15 maart 2021:

  • In onze communicatie blijven we werken aan een positieve beeldvorming rond de vertegenwoordiging van vrouwen in de metaal.
  • We geven meer aandacht aan gendermainstreaming in onze vorming.
  • We geven meer aandacht aan de lijstvorming bij de sociale verkiezingen (wetende dat dit geen makkelijke opdracht is).
  • We hebben aandacht voor de specifieke inhoud van syndicale functies.
  • We plannen een kwalitatieve bevraging van vrouwelijke militanten
    over het functioneren van en in de vakbond.

Dit is het rapport van de verhouding M/V binnen ABVV-Metaal, in relatie tot de vrouwelijke tewerkstelling binnen onze sectoren.

Screenshot cover