NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Bij Dana Belgium in Brugge is dinsdag een spontane staking uitgebroken. De arbeiders nemen het niet dat de directie achter hun rug onderhandelingen voerde met de bedienden. De vakbonden waren in onderhandeling inzake een consumptiecheque voor iedere arbeider omwille van d ezware inspanningen die geleverd werden tijdens de corona-crisis.. Vakbonden en directie kwamen hierover niet tot een akkoord. Maandag ging er een verzoeningsvergadering door, maar daar werd geen akkoord bereikt. Op hetzelfde moment voerde de directie  onderhandelingen met de bedienden om deze te laten aansluiten op de CAO die sedert 2011 voor de arbeiders geldt. Er werden toen maandenlange onderhandelingen gevoerd die resulteerden in een premie van 600 euro in ruil voor een aanpassing in de uurroosters en het invoeren van vaste pauzes. De bedienden weigerden toen om zich hierbij aan te sluiten. Nu doen ze dat wel. Ze krijgen de premie van 600+ euro, maar zonder de vaste pauzes die voor de arbeiders gelden. De arbeidersvakbonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend.