NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Woensdag 1 oktober 2020 – Vandaag laten staalarbeiders over heel Europa hun stem horen. In een Europese actiedag – gecoördineerd door industrievakbond IndustriALL Europe – staan ze mee op voor een sterke, duurzame en innovatieve Europese staalsector. ABVV-Metaal op ArcelorMittal (Gent) en Aperam (Genk) steunen de actie.

Met de actie wil IndustriALL Europe in de eerste plaats sensibiliseren en bewustmaken. De Europese staalindustrie zit vandaag in moeilijke papieren. De coronacrisis zorgt voor een daling van de staalproductie in de EU met 40 %. Tijdens de lockdown werden overal hoogovens stilgelegd. Dat kost niet alleen handenvol geld, het maakt ook heel wat Europese staalarbeiders bezorgd over de toekomst van hun job. Ze vrezen dat een deel van de productie definitief naar Azië verhuist, een proces dat al vóór de corona-pandemie aan de gang was. Vanuit China, Indonesië, … wordt de Europese markt trouwens overspoeld door goedkoop staal. Er is sprake van oneerlijke concurrentie en verstoring van de markt.De Europese staalsector telt vandaag 500 productie-sites. Samen zijn die goed voor 330.000 directe en 1,5 miljoen indirecte jobs (in 2008 waren dat nog 420.000 directe jobs). Om de toekomst te vrijwaren lanceert IndustriALL Europa een Staal-actieplan. Daarin wordt resoluut gepleit voor:

  • Een ambitieus Europees economisch herstelplan, waarin de staalsector – als een fundament van industriële slagkracht – de plaats krijgt die het verdient.
  • Een EU-beleid dat haar staalindustrie beschermt tegen oneerlijke concurrentie vanuit andere regio’s (in de eerste plaats vanuit Azië).
  • Het stimuleren van groene investeringen om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van staal verder te beperken (een terrein waar Europa al heel wat expertise heeft opgebouwd en die haar een competitief voordeel kunnen verschaffen). Dat kan onder meer door het ontwikkelen van ‘faire’ globale marktprijzen die o.m. de milieu-impact van de productie mee in rekening brengen.
IndustriALL Europe heeft meerdere filmpjes gemaakt om het belang van dit alles in de verf te zetten.
ABVV-Metaal steunt de actiedag en vroeg een reactie aan onze delegatie op ArcelorMittal (Gent) en op Aperam (Genk).

Stijn Van Geem (ABVV-Metaal hoofddelegee ArcelorMittal Gent): “Vandaag delen wij pamfletten uit om onze collega’s te informeren en te sensibiliseren. Op ons bedrijf gaat het vandaag – ondanks alles – nog behoorlijk goed. Maar ook voor ons is het essentieel dat er een sterk Europees kader komt die de staalsector beschermt en versterkt. Op onze site in Gent hebben wij zeer veel geïnvesteerd in de vergroening van onze productie. Op dergelijke innovaties moet overal in Europa – en op grote schaal – ingezet worden. Dat is de beste manier om onze toekomst op de lange termijn te garanderen.”

Nico Vanardennen (ABVV-Metaal hoofddelegee Aperam): “Het is belangrijk dat Europa de strijd aangaat tegen oneerlijke concurrentie. Daarom steunen wij deze actie van IndustriALL Europa voor honderd procent. Op ons bedrijf maken we inox, maar Europa wordt overspoeld door gelijkaardige goedkope producten vanuit China en Indonesië. Zij verkopen onder de prijs en proberen op die manier marktaandeel te winnen. De Europese Unie moet zich daartegen wapenen en strengere quota opleggen.”