NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het coronavirus heeft nog steeds een grote impact op werknemers en bedrijven. De federale regering heeft daarom beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren. Deze regeling loopt vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

 

 1. Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona
Vanaf 1 oktober 2020 kan alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Daarmee verdwijnt het onderscheid – ingevoerd op 1 september 2020 – tussen ‘hard getroffen sectoren en bedrijven’ en ‘niet-hard getroffen sectoren en bedrijven’, waarbij enkel die eerste categorie een beroep kon blijven doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona. De tweede categorie diende gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen of omwille van klassieke overmacht (inclusief de striktere procedures).

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht – corona kan zowel bij:
 • Een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door sluiting bedrijf)
 • Een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. werknemer werkt nog een paar dagen per week)
Ook volgende situaties vallen onder tijdelijke werkloosheid overmacht – corona:
 • Werknemers die niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven omwille van quarantaine
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind, wegens de sluiting van de school of crèche (sluiting moet te wijten zijn aan het coronavirus)
 • Werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind, omdat het kind in quarantaine is
Afhankelijk van de situatie moet de werknemer volgende attesten bezorgen aan de werkgever:
 • Het quarantaineattest of het bewijs dat geldt als quarantaineattest (bijvoorbeeld een sms uitgaande van ‘contact tracing’, ten gevolge van een hoogrisicocontact)
 • Het attest sluiting corona, afgeleverd door de school of crèche en ingevuld/ondertekend door de werknemer. Voor de periode 9,10,12 en 13 november is dat attest niet vereist, omdat de verlenging van de herfstvakantie een algemene regel is.

 

 1. Wat moet je doen als werknemer?
In het geval van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht – corona geldt een vereenvoudigde procedure:
 • Je moet enkel het formulier 3.2 – WERKNEMER-CORONA invullen en aan je lokaal ABVV-kantoor bezorgen (dat kan heel snel online op www.tijdelijkwerkloos.be). Indien je al eens tijdelijk werkloos was omwille van corona, dan moet je dat formulier niet meer invullen.
 • Je kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige in bijberoep of als loontrekkende) die je al uitoefende in de drie maanden voor je voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens je werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Je bent vrijgesteld van de verplichting een controlekaart (stempelkaart) bij te houden.
 • Er zijn geen toelaatbaarheidsvoorwaarden (dus geen beroepsverleden bewijzen).

 

 1. Hoeveel bedraagt jouw uitkering?
 • De uitkering bedraagt 70 % van je brutoloon (dit brutoloon is begrensd op 2.754 euro bruto per maand). Er wordt 15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden (let op voor je belastingafrekening volgend jaar).
  • Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minimaal € 55,59 bruto en maximaal € 74,14 bruto.
  • Voor een volledige maand tijdelijke werkloosheid ontvang je 26 daguitkeringen.
 • Je ontvangt ook nog een RVA-toeslag van € 5,63 bruto per dag werkloosheid (-26,75 % bedrijfsvoorheffing).
 • Je ontvangt ook nog een aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid van het Fonds Voor Bestaanszekerheid. In de sector metaal- en machinebouw (paritair comité 111) bedraagt deze aanvullende vergoeding € 12,07 bruto per dag tijdelijke werkloosheid (-26,75 % bedrijfsvoorheffing)
  • Wie voltijds werkt krijgt 6 uitkeringen per week.
  • Wie 4/5 werkt krijgt 5 uitkeringen per week.
 • Om het bedrag van de aanvullende vergoedingen in onze andere metaalsectoren te weten, surf dan naar de ‘Op Zak’ van jouw sector (in de sector metaalrecuperatie - PsC 142.01 – zijn er geen aanvullende vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona).
 • Deze aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid overmacht – corona worden automatisch gestort op je rekening (geen formulieren nodig).

Alle info vind je op:

 

Nog vragen? Contacteer jouw lokaal ABVV-kantoor of jouw vakbondsafgevaardigde in de onderneming. En check zeker ook eens de RVA-lijst met ‘veelgestelde vragen’ (FAQ Corona).