NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis, is op 22 juni 2020 in het staatsblad gepubliceerd.

Het gevolg is dat vanaf 22 juni de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn die de werkgever ter kennis bracht, opschorten. De voorwaarde is wel dat de opzeggingstermijn is ingegaan vanaf 1 maart 2020. Er is dus geen opschorting voor opzeggingstermijnen die zijn ingegaan voor 1 maart 2020 of die op 22 juni 2020 reeds zijn afgelopen.

De wijzigingen gelden alleen voor ontslagen gegeven door de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets. Wanneer de werknemer de opzegging ter kennis brengt, schorten de dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona de opzeggingstermijn niet op.