NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Na lange onderhandelingen kon in het nationaal akkoord 2019-20 een verhoging van de mobiliteitsvergoedingen worden bereikt. Deze verhoging vereiste echter een koninklijk besluit dat de verhoging mogelijk maakte. Dat KB werd op 26 maart genomen en treedt in werking op 1 mei 2020. Het gevolg is dat vanaf 1 mei 2020:
  • de vergoeding voor de chauffeur, die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert, wordt verhoogd tot € 0,1569 per kilometer;
  • de vergoeding voor de passagier, die met een voertuig van de werkgever van thuis, de onderneming of de ophaalplaats naar de werf wordt gereden, verhoogd tot € 0,1384 per kilometer;
  • een nieuw type van mobiliteitsvergoeding van € 0,1453 per kilometer geldt voor de chauffeur zonder passagiers, die van thuis of de onderneming naar de werf rijdt met een voertuig van de werkgever.

Voor de arbeider die zich met zijn eigen wagen van thuis naar de werf rijdt, verandert er niets. Hij blijft recht hebben op een vergoeding van € 0,2759 per kilometer. Ook voor de arbeider die zich met het openbaar vervoer verplaatst, blijft alles bij het oude. Hij heeft nog steeds recht op een volledige terugbetaling van de totale kost van het vervoer. 

Daarnaast heeft de arbeider die jaarlijks minstens 43.000 kilometer aflegt, sinds 1 januari 2019 recht op een extra dag mobiliteitsverlof.

Opgelet! De sectorale regeling is een minimumregeling en doet uiteraard geen afbreuk aan gunstigere regelingen op ondernemingsvlak.