NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalig een vast bedrag van 202,68 euro voor de betaling van de water- en energiefactuur.

Voor wie?

 • Je bent gedomicilieerd in het Vlaamse Gewest.
 • Je bent minstens 1 dag tijdelijk werkloos wegens corona vanaf 20 maart 2020.
 • Was je voor 20 maart al in tijdelijke werkloosheid? Je hebt recht op de tussenkomst, zolang je in de periode vanaf 20 maart 2020 minstens één dag tijdelijk werkloos bent wegens corona.
 • Grensarbeiders: Je bent gedomicilieerd buiten België maar binnen de EU, je bent tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest én je bent vanaf 20 maart minstens 1 dag tijdelijk werkloos omwille van corona.
 • Werken in het buitenland: Je bent gedomicilieerd in het Vlaams Gewest, maar werkt in het buitenland én je bent vanaf 20 maart minstens 1 dag tijdelijk werkloos omwille van corona.  
 • Ook werknemers die niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten hebben recht op de compensatie. Meer bepaald:

  • Werknemers die hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen hebben, maar die in het buitenland werken (met een buitenlandse arbeidsovereenkomst).

   UITZONDERING: Wie in Nederland werkt en daar in een NOW-regeling zit (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) heeft geen recht op de Belgische vergoeding voor tijdelijke werkloosheid.

  • Werknemers die in Vlaanderen werken, maar hun hoofdverblijfplaats buiten België hebben. Het gaat meer bepaald om mensen die wonen in een EU-lidstaat, een staat van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Het Europees recht bepaalt dat ook deze mensen recht hebben op de uitkering.
  Deze werknemers moeten een elektronische aanvraag indienen bij het Departement Financiën en Begroting, samen met de nodige bewijsstukken, om de vergoeding te kunnen krijgen (zie verder).

waterfactuur2

Wat als je deeltijds technisch werkloos bent?

Zodra je minstens één dag per week ‘tijdelijk werkloos' bent, heb je recht op hetzelfde vaste bedrag als een voltijds tijdelijk werkloze. De overheid maakte die keuze om het systeem eenvoudig te houden en het bedrag vlot te kunnen uitbetalen.

 

Wat als twee of meer leden van hetzelfde gezin tijdelijk werkloos zijn?

Elk gezinslid dat tijdelijk werkloos werd, heeft recht op de uitkering. Er zijn dus meerdere uitkeringen per gezin mogelijk.

 

Wat als je zelf geen factuur krijgt van een water- of energiebedrijf?

Ook in de hierna volgende gevallen heeft een werknemer in tijdelijke werkloosheid recht op de uitkering:

 • De facturen staan niet op jouw naam, maar op die van een ander gezinslid.
 • Je bent geen rechtstreekse klant van de water- of energieleverancier, bijvoorbeeld omdat je een appartement bewoont met een gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus.
 • Je bewoont een appartement of wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming.
 • Je hebt een budgetmeter en krijgt daarom geen facturen van de energieleverancier.

 

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats?

De vergoeding is voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers en gebeurt dus op basis van de woonplaats van de werknemer.

 

Welk bedrag krijg je?

De tegemoetkoming bedraagt in totaal 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis.

De overheid heeft dit bedrag vastgesteld uitgaande van wat een gemiddeld Vlaams huishouden per maand uitgeeft voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Voor water is dit 30,77 euro; voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor elektriciteit 76,86 euro. Samen maakt dit de bedoelde 202,68 euro.

 

Hoe krijg je het geld?

Je moet zelf niets doen: de tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De Vlaamse overheid zal van de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) te weten komen wie tijdelijk werkloos is.

Opgelet: de werknemers die niet onder de Belgische regeling voor tijdelijke werkloosheid vallen, maar wel in een vergelijkbare situatie zitten (zie hoger), moeten wel een aanvraag indienen, samen met de nodige bewijsstukken. Bij hen kan de uitbetaling niet automatisch gebeuren. De administratie mist daarvoor de nodige gegevens. In dat geval geldt dus:

 • Je moet je aanvraag elektronisch (via de computer) indienen bij het Departement Financiën en Begroting.
 • Je moet de nodige bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag, bijvoorbeeld een buitenlandse arbeidsovereenkomst.
 • Het departement bekijkt eerst de bewijsstukken. Pas wanneer blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden, betaalt het departement de vergoeding uit.
 • Het aanvraagformulier is hier beschikbaar.

 

Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?

Werknemers die een aanvraag moeten indienen:

De vergoeding wordt uitbetaald binnen twee weken na de goedkeuring van de online aanvraag.

Werknemers bij wie de uitbetaling automatisch gebeurt:

waterfactuur nieuw2

 

Wat met de energie- en waterfacturen die je krijgt?

Daaraan verandert er niets: je moet deze zoals voordien zelf blijven betalen. Kijk naar de uiterlijke betaaldatum op de factuur.

Contacteer je water- of energieleverancier als je het moeilijk hebt om deze facturen te betalen. Er kunnen dan betalingsmodaliteiten worden afgesproken.

 

De info over de energiepremie (o.a. de data van uitbetaling) kan nog licht veranderen. Voor up-to-date info: check de officiële overheidswebsite over de energiepremie.