NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Indien je economisch werkloos wordt, omwille van economische redenen of omwille van overmacht, dan heb je recht op werkloosheidsuitkeringen van de RVA. Door de CORONA-crisis werd een bijzondere en vereenvoudigde procedure voorzien om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen.

Wat moet je doen?

STAP 1
 • Je werkgever deelt je mee dat je tijdelijk werkloos bent. De verplichting om een controlekaart (C3.2A) te gebruiken is tijdelijk afgeschaft.
   
STAP 2
 • Als werknemer moet je een aanvraagformulier invullen en bezorgen aan jouw ABVV-kantoor. Dit kan heel snel online op onze website: tijdelijkwerkloos.be.
 • Je kunt het aanvraagformulier (zie onderaan bij ‘link en downloads’) ook afdrukken, invullen en opsturen per post of mail naar jouw ABVV-kantoor (klik hier voor de contactgegevens).
 • Vergeet zeker niet om je e-mailadres en gsm-nummer in te vullen op het aanvraagformulier zodat wij je snel kunnen contacteren indien nodig.

We raden iedereen aan om zelf een aanvraagformulier in te dienen, ook al is dit niet altijd strikt noodzakelijk. In bepaalde gevallen regelt de werkgever immers alles zelf, zonder dat je iets hoeft te doen (bijv. indien je het voorbije jaar al eens tijdelijk werkloos was).

In onderstaande gevallen is het verplicht om zelf een aanvraag in te dienen bij het ABVV:

 • Je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • Je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen tijdelijke werkloosheid bij je huidige werkgever.
 • Je maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen tijdelijke werkloosheid na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van je tewerkstelling (bijv. omdat je een deeltijds tijdskrediet hebt genomen).
 • Je hebt al meer dan 3 jaar geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen.
De betaling van je uitkering kan pas gebeuren nadat het ABVV ook een elektronische aangifte heeft ontvangen van je werkgever (je werkgever zal daarvoor het nodige doen).

Hoeveel bedraagt mijn uitkering tijdelijke werkloosheid?

 • Je uitkering bedraagt 70 % van jouw brutoloon (dit brutoloon is begrensd tot 2.754 euro bruto per maand). Er wordt 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.
o Is je brutoloon lager dan 2.754 euro, dan krijg je dus 70% van je brutoloon.
o Is je brutoloon hoger, dan krijg je 70 % van 2.754 euro.
 • De maximum-uitkering bedraagt 1927 euro bruto (bij voltijdse tewerkstelling en wanneer je een hele maand tijdelijk werkloos bent). De minimumuitkering bedraagt 1445 euro bruto (bij voltijdse tewerkstelling en wanneer je een hele maand werkloos bent). Bovenop deze uitkering voorziet de RVA nog een toeslag van € 5,63 per dag werkloosheid (of 146 euro op basis van 26 dagen per maand).
 • Ook deze bedragen zijn bruto, er gaat nog 26,75 % bedrijfsvoorheffing af.
 • Dit supplement geldt enkel voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht!
 • Je krijgt ook nog een aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid van het Fonds Voor Bestaanszekerheid. In de sector metaal- en machinebouw (paritair comité 111) bedraagt deze aanvullende vergoeding 12,07 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid.
o Wie voltijds werkt krijgt 6 uitkeringen per week.
o Wie 4/5 werkt krijgt 5 uitkeringen per week.
 • Ook in de sector van de elektriciens doet het FBZ een duit in het zakje: alle dagen tijdelijke werkloosheid van 13 maart 2020 tot het einde van de regeringsmaatregelen geven recht op een aanvullende vergoeding van 11,63 euro per dag (bruto).
 • Om het bedrag van de aanvullende vergoedingen in onze andere metaalsectoren te weten, surf dan naar de Op Zak van jouw sector (op www.abvvmetaal.be).  

Belangijk om te weten

 • Alle aanvragen tijdelijke werkloosheid omwille van corona, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Tijdelijke werkloosheid bij overmacht wordt gelijkgesteld voor de jaarlijks vakantie (vakantiegeld en vakantieduur).
 • Bovenop de werkloosheidsuitkering voorziet de RVA nog een toeslag van € 5,63 per dag werkloosheid (enkel bij tijdelijke werkloosheid overmacht). 
 • Het gebruik van de controlekaart C3.2A is afgeschaft.
 • Er is geen controle op het genieten van andere inkomsten en activiteiten.
 • Niet-Belgische werknemers moeten geen specifieke documenten meer indienen (zoals bijvoorbeeld een verblijfsvergunning).

Extra ondersteuningsmaatregelen

 • De Vlaamse overheid zal gedurende een maand de facturen voor water, gas en elektriciteit van de tijdelijke werklozen betalen. Indien de maatregelen langer aanhouden dan één maand, zal de Vlaamse regering een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de getroffenen. Klik hier voor meer info.
 • Als je ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden krijgt om je woonlening terug te betalen, dan kun je bij je bank om uitstel van afbetaling vragen. De banken kunnen je uitstel van betaling geven tot en met 30 september zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend.

Uitzendkrachten

Ook voor de uitzendkrachten is een regeling uitgewerkt. Klik hier voor meer info!