NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Fiscaal attest. Binnenkort ontvang je een fiscaal attest voor kinderopvang gebruikt in 2019. Of je hebt het al ontvangen. Bewaar het goed! Het kan je tot 180 euro (in de sector metaal- en machinebouw) of tot 300 euro (in de sectoren garageskoetswerkmetaalhandel en elektriciens) opleveren. Let wel: enkel de attesten van 2019 komen in aanmerking, niet die van vorige jaren.

Financiële tussenkomst. Dankzij ABVV-Metaal komen vanaf 2020 de fondsen voor bestaanszekerheid tussen in de kosten. Het gaat om een tussenkomst van 1,5 euro per dag per kind (metaal- en machinebouw) of 3 euro per dag per kind (in de sectoren garages, koetswerk, metaalhandel en elektriciens). De tussenkomst geldt in principe tot en met de leeftijd van 3 jaar en voor voorschoolse opvang. In de metaalbouw is ook een tussenkomst voor buitenschoolse kinderopvang voorzien.

Elektriciens. Voor alle sectoren waren de formulieren voor de terugbetaling al beschikbaar op de sites van de fondsen voor bestaanszekerheid (klik op je sector hierboven). Voor de elektriciens was dat nog niet het geval. Dit euvel is nu rechtgezet. De formulieren zijn terug te vinden op de website van Volta. Voor de elektriciens betaalt Volta de kosten voor kinderopvang in 2019 terug op voorwaarde dat de werknemer op het moment van het maken van de kosten tewerkgesteld was in een onderneming die valt onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de elektriciens (PSC 149.01). Het bedrag van de vergoeding bedraagt 3 euro per dag en per kind met een maximum van 300 euro per jaar en per kind. Om een terugbetaling te krijgen moet de werknemer een aanvraag tot terugbetaling indienen bij Volta FBZ en daarbij een kopie voorleggen van het fiscaal attest met de uitgaven voor de kinderopvang.
 
Meer weten? Lees meer over de regelingen in jouw sector in onze Op Zak (onder werkbaar werk of FBZ). De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de websites van de fondsen voor bestaanszekerheid (zie boven). Op de sites zal ook alle info te vinden zijn over de voorwaarden voor tussenkomst, die lichtjes kunnen verschillen van sector tot sector.