NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Wetsuitbreiding. Niet alle werkgevers staan positief ten aanzien van werknemers met kinderen. Zo zou nog zo’n 10 % van de vaders moeilijkheden ondervinden bij het opnemen van vaderschapsverlof. Om alle werknemers met gezinsverantwoordelijkheden beter te beschermen, stemde de kamer eind januari in met een uitbreiding van de genderwet.

Criteria. De wet bood al bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap en moederschap. Nu komen daar nog zes criteria bij. Het gaat om vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie, medisch begeleide voortplanting en seksekenmerken.

Opvolging? De uitbreiding van de wet houdt ook een uitbreiding in van de bevoegdheden van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Vlaamse ombudsdienst. Beide instanties zullen in de toekomst slachtoffers juridisch kunnen bijstaan. Ook bij je vakbond kan je met klachten terecht.