NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Vakbonden en directie van producent van roestvast staal Aperam hebben een akkoord bereikt over een CAO voor de jaren 2019 en 2020.  Het akkoord al bij de eerste stemming werd goedgekeurd. Provinciaal secretaris ABVV-Metaal Rohnny Champagne is tevreden over het resultaat. “Er waren acht sessies nodig om tot een akkoord te komen, maar we wilden pas iets aan de werknemers voorleggen als er iets was waar ze achter konden staan.” In de CAO worden afspraken gemaakt over de invulling van de 1,1 procent koopkrachtverhoging. Voor de periode die achter de rug is, wordt de koopkrachtenveloppe uitgekeerd in de vorm van een ecocheque. Ook over de CAO90, de resultaatgeboden premie, werden afspraken gemaakt. De afspraken rond tijdskrediet werden bekrachtigd en voortaan wordt ook een fietsvergoeding uitbetaald aan werknemers die met de fiets komen werken.

Meest opvallend is het pakket maatregelen dat werknemers moet aanmoedigen om langer te blijven werken. Werknemers krijgen vanaf 50 jaar 20 extra vakantiedagen die ze gespreid kunnen opnemen. Werknemers die aan het einde van hun loopbaan bovendien willen overschakelen naar een halftijdse tewerkstelling, krijgen naast de premie van de RVA bovenop hun loon, ook nog een gelijkaardige premie van de werkgever.

Rohnny Champagne: “Het is zwaar werken in de staal. Ik ken dan ook weinig of geen mensen die vrijwillig willen doorwerken tot de leeftijd van 65 of 66, al helemaal niet in bedrijven die volcontinu werken. Maar voor werknemers die nog willen doorgaan, hebben we een aantal interessante en belangrijke zaken onderhandeld. Noch voor de werknemer noch voor de werkgever is de bestaande SWT  regeling interessant. Voor de werknemer zijn er te veel beperkingen, voor de werkgever lopen de kosten te hoog op. Zeker als de komende jaren 15 tot 20 procent van het personeel van Aperam in aanmerking komt voor het stelsel. Vandaar dat we al in de vorige CAO zijn begonnen met het uitwerken van maatregelen die werknemers moeten verleiden om langer te blijven. Die lijn wordt nu doorgetrokken.”