NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Tien feestdagen. Als werknemer heb je recht op tien betaalde feestdagen. Welke dat zijn en op welke dag ze vallen in 2020 vind je hier. Als een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag in het bedrijf waar je werkt, moet deze dag dus vervangen worden. 

Wanneer vervangen? Wie bepaalt wanneer deze vervangingsdag valt? Dat is het paritair (sub)comité, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of in overleg tussen werkgever en werknemer. Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld volgens deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone werkdag die op die feestdag volgt. De werkgever kan ook de keuze van de vervangingsdag overlaten aan de werknemer.

Sector. Lees meer over de regelingen in jouw sector in de Op Zak’s (Onder Feestdagen).