NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Samen thuis. Wil jouw werkgever het bedrijf sluiten gedurende twee weken in de zomervakantie? In dat geval doet je werkgever er goed aan om de sluitingsdata mee te delen uiterlijk op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 kun je immers je vakantie voor 2020 beginnen op te nemen.

Alleen in overleg. De beslissing over de collectieve sluitingsdata moet worden genomen in de ondernemingsraad, met de vakbondsafvaardiging, of door een unaniem akkoord met alle werknemers.

Wijze van mededelen. De collectieve sluitingsdata van het bedrijf moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Verder is je werkgever verplicht de data aan te plakken en een kopie te bezorgen aan de werknemers en de inspectie.