NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

logo industrie  De sociale partners van de metaal- en technologiesector roepen de nieuwe regeringen op om een overheidsinvesteringsbeleid te voeren en meer aandacht te besteden aan de in België       gevestigde bedrijven bij de gunning van overheidsopdrachten.

 “In ons land gunnen we een kwart van de overheidsopdrachten (24 procent) aan buitenlandse bedrijven, terwijl het Europese gemiddelde maar vier procent bedraagt. Kijken we daarnaast   verder naar de indirecte toewijzing dan stroomt vloeit zelfs 42 procent van de overheidsaankopen naar het buitenland, daar waar dit in landen als Nederland of Duitsland slechts 21 procent en     14 procent is.”

 De arbeiders en bediendencentrales van de drie vakbonden verkondigden deze boodschap samen met werkgeversfederatie Agoria. De sociale partners van de technologiesector pleiten   ervoor dat belangrijke inspanningen worden geleverd en dat het strategische gebruik van overheidsopdrachten integraal deel uitmaakt van het industrieel en economisch beleid van ons land.   Ze formuleren twintig voorstellen om strategisch gebruik te maken van overheidsopdrachten o.a. meer focus op de prijs-kwaliteitsverhouding van overheidsopdrachten, in plaats van enkel de   prijs, de vestigingsplaats van het bedrijf en de mate van (technologische) innovatie. Tevens vragen de sociale partners meer aandacht voor Nederlands en Frans op werven, om zo de lokale   werkgelegenheid te bevorderen.

De sociale partners van de metaal- en technologische industrie vragen eveneens aan de toekomstige regeringen bijzondere aandacht voor het belang van de industrie in het algemeen en de technologische industrie in het bijzonder. Industrie is cruciaal voor onze welvaart, de groei van de tewerkstelling, de financiering van openbare voorzieningen en het welzijn van iedereen.