NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisteren 29 augustus stuurde het gemeenschappelijk vakbondsfront een persbericht uit waarin gesteld werd dat 90 van de 784 werknemers (gemiddelde van 2018) hun job dreigen te verliezen bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke. Reden van deze aangekondigde herstructurering is de blijvende politieke instabiliteit in de belangrijkste afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (in het bijzonder Iran en Turkije), dit in combinatie met een vrije markt die door het beleid van o.a. Donald Trump zwaar onder druk komt te staan en die het vertrouwen van investeerders doet kelderen.

Op maandag 9 september worden de onderhandelingen met de vakbonden opgestart. In eerste instantie als een consultatie- en informatiefase in het kader van de wet-Renault. “Sedert meer dan één jaar merken we dat het bedrijf minder orders binnenhaalde. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat veel van onze collega arbeiders sinds het begin van dit jaar al meer dan 30 dagen tijdelijk werkloos waren. Het was voor ons duidelijk dat er vroeg of laat een aankondiging zou volgen. We zien dat de werkgever nog steeds investeert in nieuwe machines, productielijnen en gebouwen. Een duidelijk teken dat ook het management blijft geloven in het moederbedrijf. Het is
voor ons dan ook moeilijk te verteren dat er geen andere (tijdelijke) oplossingen op tafel komen om het al schaars technisch geschoold personeel en knowhow aan boord te houden.”

Ook de gieterij maakt deel uit van de aangekondigde herstructurering. Doch hier, zullen de ontslagen in fases gebeuren. Dit omwille van contractuele verplichtingen met externe afnemers van gietstukken. En het al of niet verderzetten van deze contracten. De kwaliteit en leverbetrouwbaarheid zijn hierin de bepalende factoren.

“Deze beslissing komt voor ons niet als een verrassing. De voorbije jaren hebben wij het gebrek aan investeringen in de gieterij meermaals aangekaart op het syndicaal overleg. Jammer genoeg had de werkgever geen oor naar onze verzuchtingen. Een opeenstapeling van foute beleidskeuzes, een gebrek aan een constante in het management, en verkeerde prioriteiten in het verleden, doen vandaag de werknemers van het voormalige Ferromatrix de das om. Nochtans zijn wij overtuigd dat een moderne gieterij een mooie toekomst kan hebben, en de basis van Vandewiele met productdifferentiatie alleen maar kan verstevigen.”