NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het laatste metaalakkoord is rond: na moeizame en ook tumultueuze onderhandelingen – niet helemaal oneigen aan de sector overigens - is er vannacht ook bij de elektriciens een ontwerpakkoord bereikt. Het overleg was 5 juni nog afgesprongen omdat er bij de werkgevers geen intentie was om verbeteringen inzake mobiliteit te bespreken.

Bij de opstart van de onderhandelingen binnen de sector van de elektriciens (PC 149.1) namen we ons als ABVV-Metaal niet enkel voor om te vertrekken vanuit de eisen van onze militanten. Daarnaast was het ook de bedoeling om sterk rekening te houden met de resultaten van de enquête die we in november hebben gehouden onder de arbeiders van de sector. Uit die resultaten bleek dat de werknemers voornamelijk bekommerd waren om maatregelen inzake werkbaar werk, betere mobiliteitsvergoedingen en een evenwichtigere relatie tussen arbeid en gezin.

Daaraan komt het ontwerpakkoord tegemoet. De eerste stappen richting werkbaar werk zijn gezet. Op sectorniveau zal een cao rond werkbaar werk worden gesloten tegen eind dit jaar. Daarin wordt onder meer ruimte gegeven aan de bespreking op bedrijfsniveau van thema’s zoals stress en burn-out. Het loopbaangesprek wordt in het leven geroepen. Bij nood aan loopbaanbegeleiding, zal het FBZ tussenkomen in de kosten. Om de personeelskrapte tegen te gaan, wordt ingezet op kwalitatief duaal leren. Elk bedrijf zal beschikken over een goed opgeleide mentor/peter op de werkvloer met ondersteuning van Volta.

Met het oog op een gezond evenwicht tussen werk & privé, zal het FBZ tussenkomen in de kost van kinderopvang voor kinderen onder de drie jaar. Het kostte ons veel moeite om de werkgevers van deze maatregel te overtuigen. Er wordt een weliswaar voorwaardelijke vooruitgang geboekt rond mobiliteit, want er moet nog een (para)fiscale vrijstelling worden aangevraagd aan minister voor Sociale Zaken Maggie De Block.

Overlappend met de meeste andere metaalsectoren, wordt ook bij de elektriciens een loonsverhoging van 1,1 % toegekend en wordt er maximaal ingetekend op de verlenging van alle regelingen rond SWT en landingsbanen.

Na de consultatie van onze achterban vanmiddag, die ons hopelijk een mandaat zal verlenen, volgt de ondertekening van het akkoord op 26 juni.

Bekijk het gemeenschappelijk pamflet.

Bekijk het ontwerpakkoord.