NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de metaalrecuperatiesector (PsC 142.01) werd op dinsdag 4 juni een ontwerpakkoord overeengekomen tussen vakbonden en werkgevers. De krachtlijnen van dit ontwerp voorzien in een bruto-loonsverhoging van 0,6% en in een jaarlijkse bruto-premie van 160 euro. Er komt ook een uitbreiding van het anciënniteitsverlof en een derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer. De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid worden verhoogd en de SWT- en landingsbaanregelingen werden maximaal verlengd. Inzake flexibiliteit kan de interne overurengrens worden opgetrokken tot 180 uur, maar alleen via een bedrijfs-cao.

Klik hier voor het pamflet.