NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op maandag 3 juni kwamen de sociale partners in de sector van de metaalhandel (PC 149.04) tot een ontwerpakkoord. Werkgevers en vakbonden kwamen een loonsverhoging van 1,1 % en een verhoging van de scheidingspremie overeen. Er zijn ook belangrijke verbeteringen opgenomen in het akkoord aangaande het Fonds voor Bestaanszekerheid, zoals de indexering en de verbetering van de aanvullende vergoedingen en een tussenkomst in de kost voor kinderopvang. Daarnaast worden de SWT-stelsels en landingsbanen maximaal verlengd. Het protocolakkoord bevat bovendien een verbetering van het anciënniteitsverlof. Ook genieten werknemers vanaf 60 jaar van een extra dag loopbaanverlof en wordt het klein verlet uitgebreid.

Het waren heel moeilijke onderhandelingen die doorkruist werden door exuberante vragen naar flexibiliteit van werkgeverszijde. Maar uiteindelijk werd er een evenwicht gevonden dat verdedigd zal worden naar de achterban.

Open het pamflet