NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector van de metaalverwerkende nijverheid (PC 111.1) bereikten de sociale partners op donderdag 23 mei een ontwerp van nationaal akkoord 2019-2020. Het ontwerp voorziet een loonsverhoging van 1,1 % (tenzij gelijkwaardige alternatieve invulling op ondernemingsvlak), een vereenvoudiging van de verplaatsingsvergoedingen woon-werkverkeer, verhoging van diverse uitkeringen bestaanszekerheid, een extra dag individueel recht op vorming, een maximale verlenging van alle bestaande regelingen rond SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Volledig nieuw is de introductie van een tegemoetkoming bij kinderopvang, en een groeipad om de sectorale minimumuurlonen te verhogen naar 14 euro. De sector zal ook in paritair overleg projecten uitwerken om ondernemingen (werkgevers en werknemers) inhoudelijk en financieel te ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met lange loopbanen en werkbaar werk. Voorzitter Georges De Batselier over het ontwerp: “Ondanks de beperkte marges inzake koopkracht hebben we het maximale kunnen invullen en bovendien een aantal kwaliteitsvolle nieuwe elementen kunnen inbrengen. Met de weinige middelen die we hadden is dit een een mooie stap, zelfs een kleine doorbraak.”

Ontwerpakkoord