NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector Non-Ferro (PC 105) werd op woensdag 22 mei een protocolakkoord overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden. Er werden concrete verbeteringen bekomen inzake koopkracht, sectoraal bonussysteem en werkbaar werk, met bijkomend aandacht voor vorming, loopbaanverlet en klein verlet. De bestaande cao’s SWT en tijdskrediet werden eerder in het paritair comité al verlengd tot 30/6/19, en worden nu maximaal verlengd tot einde 2020 (en SWT zelfs tot 30/6/21). De aanvullende vergoedingen bestaanszekerheid worden opgetrokken, evenals de verplaatsingen woon-werkverkeer (inclusief de fietsvergoeding). Georges De Batselier, Voorzitter ABVV Metaal, is positief over het verloop en het resultaat van de onderhandeling. “Iedereen rond de tafel was er van overtuigd dat het belangrijk is om snel tot een sectoraal kader met inhoud te komen.”  

Pamflet ontwerpakkoord NLPamflet ontwerpakkoord NL

Pamfletontwerakkoord FR