NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de sector Edele Metalen (PsC 149.03) werd op woensdag 22 mei een protocolakkoord overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden. Er werden concrete verbeteringen bekomen inzake koopkracht en werkbaar werk, met onder meer de invoering van zachte landingsbanen. Tevens werden vernieuwde cao’s SWT en tijdskrediet ondertekend en werden de aanvullende vergoedingen vanuit het Fonds voor Bestaanszekerheid opgetrokken. Ortwin Magnus – ondervoorzitter van ABVV Metaal – blikt tevreden terug: “We hebben onze mogelijkheden, zoals opgelegd door het interprofessionele en wettelijke kader, op een creatieve en constructieve manier ingevuld. Tegelijkertijd hebben we ook rekening gehouden met de specificiteit van deze sector.”