NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de metaal- en machinebouw (PC 111) vond op 8 mei de tweede onderhandelingsronde plaats. Tijdens dit overleg – dat een ganse dag duurde – werden de contouren waarbinnen onderhandeld kan worden een heel stuk duidelijker. Over enkele thema’s werd al overeenstemming bereikt, maar er zijn nog heel wat belangrijke thema’s waar een akkoord nog niet voor meteen is. Op 15 mei staat de derde ronde gepland.
In de andere metaalsectoren (non-ferro, garages, carrosserie, …) zijn de tweede rondes ook bijna overal achter de rug. In deze sectoren werd al behoorlijk wat vooruitgang geboekt. Op diverse domeinen werden concrete verbeteringen afgedwongen. Maar ook hier is – wat bepaalde onderwerpen betreft – het water tussen vakbonden en werkgevers nog diep.  
Algemene conclusie: er werden al heel wat stappen gezet, maar het einde van de rit is nog niet onmiddellijk in zicht.