NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Op woensdag 20 maart, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Discriminatie, werd binnen het paritair subcomité van de elektriciens (PsC 149.01) een non-discriminatie-cao ondertekend. De cao die er kwam op voorstel van ABVV-Metaal, verbiedt niet alleen discriminatie. In de cao wordt ook een bijzondere aandacht besteed aan holebi’s en transgenders. De sector elektriciens gaat daarmee de sector edele metalen achterna, waar op 11 februari al een non-discriminatie-cao werd gesloten.

De cao maakt duidelijk dat binnen de ondernemingen van de sector elektriciens geen plaats is voor racisme en discriminatie en dat iedereen moet worden bejegend met eerbied voor zijn of haar waardigheid, gevoelens en overtuiging. Er wordt ook expliciet bepaald dat stigmatisering en vernedering van holebi's en transgenders niet worden getolereerd. De algemeen verbindend verklaring van de cao zal worden gevraagd, waardoor de cao bindend zal zijn voor elke onderneming van de sector. Op deze manier hopen wij bij te dragen tot meer bewustmaking. Ook in de andere sectoren, die onder de bevoegdheid vallen van ABVV-Metaal, zullen we aan gelijk(w)aardige cao's werken.