NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Het Federaal ABVV en het Vlaams ABVV stelden vandaag hun memorandum met aanbevelingen voor de komende regeringsploegen voor.

Het ABVV geeft hiermee aan wat het verwacht van het toekomstig politieke beleid, vooral op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Voor het federaal ABVV zijn de krachtlijnen duidelijk:
 • Meer koopkracht: de hervorming van de loonwet, optrekken van de brutominimumlonen richting 14 euro per uur (2.300 euro per maand), verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto, een waardig jongerenloon.
 • Een rechtvaardige fiscaliteit: alle inkomens op een globale en progressieve manier belasten: een euro = een euro, invoeren van een meerwaardebelasting
 • Meer sociale zekerheid: de sociale minima te verhogen tot 10 % boven de armoedegrens
 • Werkbaar werk in een duurzame economie
 • Economische democratie en sociaaloverleg versterken en niet afbouwen zoals de patroons en NV-A dat willen.
Ook voor het Vlaams is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar willen we met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel De mensen, niet de markt verandering in brengen:
 • Een groeiend aantal eenoudergezinnen (14,2%) haalt het niet in een stelsel dat op tweeverdieners is gestoeld. Daarom vragen we naast de armoedetoets een eenoudertoets.
 • Garandeer voor iedereen 10 gezonde jaren na het pensioen.
 • Gebruik big data om vacatures te screenen op discriminatie door werkgevers.
 • We willen een kenniscentrum klimaatneutrale en circulaire economie.
 • Een maximumfactuur voor het secundair onderwijs en maak wat nodig is om de eindtermen te halen gratis.
 • Biedt jongeren een betaalde en zinvolle werkervaring aan binnen een jaar na afstuderen.
Wil je uitgebreid kennismaken met de voorstellen van het ABVV?

Persbericht Federaal ABVV
Memorandum federaal ABVV: Niemand blijft achter
Persbericht Vlaams ABVV
Memorandum Vlaams ABVV: Meer mensen, minder markt