NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Werknemers verdienen respect

De drie vakbonden zeggen het loonoverleg met de werkgevers op. Dat hebben ze deze namiddag beslist op een gezamenlijke vergadering als reactie op de houding van de werkgeversorganisaties. De vakbonden vinden de maximale loonstijging die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven had vooropgesteld - 0,8 procent - onvoldoende en onrealistisch. Bovendien is er de onwil om van werkbaar werk en de combinatie arbeid-gezin écht werk te maken. Er wordt opgeroepen tot een nationale staking op 13 februari. Lees hier het volledige persbericht.

 

En ook...

  • Bekijk hier het overzicht van de bedrijven in de metaalsectoren waar er zeker actie wordt gevoerd op 13 februari (niet-exhaustief!)
  • Weten welke rechten je geniet bij een staking? Check ons nieuwe e-book!
  • Bekijk het ABVV-pamflet voor de nationale staking!
  • Ook het gemeenschappelijk vakbbondsfront komt naar buiten met een pamflet.  

 

Wat voorafging...

De actiedag van 14 december was een duidelijk signaal van de werknemers. Die dag eisten tienduizenden mensen een echte verhoging van de lonen, minder werkdruk, een gezond evenwicht tussen werk en privé en fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen.

Deze actiedag was tegelijk verzet tegen wat werknemers de voorbije jaren is opgelegd: de loonmatiging, de indexsprong en een nieuwe loonwet vol bepalingen die serene onderhandelingen onmogelijk maken. Bovendien is voor veel mensen het bobijntje af: ze kunnen niet nog langer en nog flexibeler werken. Dat houden ze simpelweg niet meer vol.

Op 14 december weerklonk heel sterk de vraag om waardig te kunnen leven. De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen. De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8% voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk.

Tijdens het overleg in de Groep van 10, legden de vakbonden ook andere voorstellen op tafel om tegemoet te komen aan vragen van de werknemers:

  • Betekenisvolle verhoging van de minimumlonen;
  • Verhoging van uitkeringen en pensioenen tot minstens boven de armoedegrens;
  • Hertekening van de eindeloopbaanregelingen (SWT, landingsbanen, ….);
  • Betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé;
  • Betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer (derdebetalersregeling openbaar vervoer, fietsvergoeding, …);

We willen naast antwoorden en oplossingen op korte termijn, ook onderhandelingen over een rechtvaardige transitie naar een gezondere en duurzame economie met inbegrip van de impact van de digitalisering.

Het bleek onmogelijk om met de werkgeversorganisatie hier dieper op in te gaan. Dus hebben de instanties van het ACV, het ABVV en het ACLVB beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.