NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De onderhandelingen bij Vasco (Superia) Zedelgem ivm de aangekondigde sluiting werden afgerond. Het ontwerpakkoord werd tijdens een druk bijgewoonde personeelsvergadering met 84% van de stemmen goedgekeurd.

Het akkoord omvat naast de wettelijke verbrekingsvergoedingen en sluitingspremies een motivatiepremie tussen de € 5000 en de € 7500 (omdat de mensen nog altijd nodig blijven om nog verder te produceren en de vestiging te ontmantelen) en een anciënniteitsvergoeding van € 85 per maand (= € 1020/jaar) anciënniteit (met een minimum van € 5000).

ABVV Metaal stond er op dat ook de uitzendarbeiders die tot op heden nog altijd in dienst bleven niet zouden worden vergeten. Voor hen werd bekomen dat zij tot datum sluiting in dienst konden blijven en ook de helft van de sluitingsvergoedingen/anciënniteitspremie zullen krijgen.