NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De vakbonden en werkgevers van PC 111, de inspectiediensten die actief zijn in de verschillende overheidsdepartementen en de Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben op 27 maart ene partnerovereenkomst gesloten in het kader van de bestrijding van sociale fraude.

In de metaal- en technologiesector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering. Het is vooral bij deze tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten dat er een aantal misbruiken vastgesteld worden. Het systeem van onderaanneming leidt tot specialisatie van taken, de kosten kunnen ermee gedrukt worden, maar op het einde van de keten kan dit ook leiden tot sociale fraude en zelfs uitbuiting van mensen. De prijsdruk op sommige ondernemingen is zodanig groot dat er situaties ontstaan waarbij vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden niet meer gerespecteerd worden, wat tot een ongelijk speelveld leidt ten overstaan van de bonafide ondernemingen en arbeidskrachten in de sector.

Met deze overeenkomst willen de ondertekende partijen een signaal geven om samen te werken bij de aanpak van dergelijke mistoestanden in de sector.

De ondertekenende overheden engageren zich om zowel informatief, preventief als repressief op te treden in strijd tegen illegaal werk. De vakbonden en werkgevers waken bij hun leden over de correctie toepassing van de sociale wetgeving en bovendien hebben zij een signaalfunctie bij de vaststelling van misbruiken.

Dit initiatief kreeg gestalte onder de voogdij van staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, dhr. P. De Backer. Voor ABVV-Metaal tekende onze voorzitter Georges De Batselier.