NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In de garage- en koetswerksector sloten de sociale partners op 21 maart 2018 een cao werkbaar werk en instroom. De cao bundelt twee bekommernissen: de werkbaarheid van het werk en de instroom van nieuwe werknemers in de garage- en koetswerksector.

De koppeling van beide bekommernissen is niet toevallig. De garage- en koetswerksector hebben nu al te kampen met ongeveer 3000 niet-ingevulde vacatures. Wanneer de beschikbare functies niet worden ingevuld, heeft dat een invloed op de werkdruk van de andere werknemers. Minder handen moeten dan evenveel werk doen, met hogere risico’s op stress en burn-out tot gevolg. De sociale partners van de garage- en koetswerksector willen daar nu iets aan doen. De 5650 ondernemingen van de sector garages en de 900 ondernemingen van de koetswerksector zullen moeten onderzoeken welke maatregelen ze kunnen nemen om de werkbaarheid te verhogen.

Om de ondernemingen en hun vakbondsafgevaardigden daarbij te ondersteunen, zal EDUCAM (het sectorale vormingsfonds) een toolbox ontwikkelen met praktische instrumenten. Tegelijk zullen de ondernemingen worden ondersteund op het vlak van instroom. Zo zal elke onderneming gratis kunnen deelnemen aan een peterschapsopleiding en kan een nieuwe werknemer in de sector 5 dagen gratis vorming volgen. De gratis vorming moet de werkgevers overtuigen om werknemers die niet het exacte profiel hebben toch een kans te geven, terwijl de aandacht voor werkbaarheid en de opleidingskansen nieuwe werknemers zal aanmoedigen om voor de garage- en koetswerksector te kiezen.

Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal en verantwoordelijk voor beide sectoren: “Dit akkoord opent kansen voor de 26.000 arbeiders in de garagesector en de 4710 arbeiders in de koetswerksector om in overleg te gaan via hun afgevaardigden of beroepssecretarissen met hun werkgever om de langere loopbanen praktisch ook haalbaar te maken. Preventie van risico’s op vlak van ergonomie, stress en burn-out, het versterken van competenties en talenten, het bevorderen van instroom en meer aandacht voor de noden van oudere werknemers staat hierbij centraal. Van bij de start van de loopbaan ingrijpen om fysische en psychische overbelasting te vermijden is cruciaal in het werkbaarder maken van jobs. En natuurlijk is dit wat ons betreft enkel een versnelling hoger schakelen in onze constante zorg voor correcte arbeidsomstandigheden. We zullen evalueren wat er op het terrein gebeurt en bijsturen indien nodig. De technologische uitdagingen in de mobiliteitssector zijn heel boeiend en hopelijk draagt dit akkoord bij aan de keuze van jongeren en hun ouders voor de STEM-opleidingen, wat garant staat voor een zekere job bij de latere instroom op de arbeidsmarkt.”