NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

In Packo Zedelgem is onrust ontstaan naar aanleiding van het ontslag van 8 werknemers. Ook in november 2017 werden reeds 5 mensen ontslagen. Tijdens de aankondiging liet de werkgever toen al verstaan dat er mogelijk nog ontslagen konden volgen.  Aangezien de ontslagen net buiten een periode van 60 dagen valt, is er strikt technisch gezien geen collectief ontslag.

Voor de vakbonden is het duidelijk dat de werkgever poogt deze wet te omzeilen en heel bewust de ‘salami-tactiek’ toepast.  Zij vragen dan ook enerzijds een sociaal plan voor de ontslagen werknemers, alsook de garantie dat eventuele volgende ontslagen (ook al vallen deze buiten de 60 dagen) ook onder dit plan zullen vallen. Voorlopig wil Packo hier niet op ingaan. Onder impuls van ABVV Metaal worden er dagelijks informatievergaderingen belegd onder het personeel en werken de mensen ‘op halve kracht’.