NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De regering Michel wilde terug een soort van jeugdloon herinvoeren (lagere minimumlonen voor jonge werknemers). Dat allemaal onder het mom van werkloosheidsbestrijding bij jongeren. Hogere minimumlonen prijzen zogezegd jonge werknemers uit de arbeidsmarkt omwille van het gebrek aan ervaring en lagere productiviteit. In de CAO 2017-2018 PC 111 (metaal- en machinebouw) werd afgesproken om deze herinvoering niet toe te passen. Dit resulteerde in een officiële paritaire verklaring waarin alle sociale partners verklaarden dat de invoering van een loondegressiviteit niet de manier is om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

“De sociale partners van de sector verklaren hierbij niet akkoord te kunnen gaan met het voornemen van deze regering om de loondegressiviteit opnieuw in te voeren voor zij die de arbeidsmarkt betreden en jonger dan 21 jaar zijn.

 Dit is volgens hen niet de manier om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dergelijke maatregel is nefast voor een sector die aantrekkelijk wenst te zijn voor jongeren die gekozen hebben voor een technische dan wel beroepsopleiding. Daarom heeft de sector zelf enkele jaren geleden de loondegressiviteit voor jongeren afgeschaft.

De sector is steeds bereid om op een positieve manier mee te werken aan een werkbaar alternatief waarbij de kern van het probleem kan worden aangepakt”.