NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

De Syndicale Raad van ABVV-Metaal besprak vandaag het ontwerpakkoord in het PC 111 (metaal- en machinebouw) met een zeer grote meerderheid goed.

Herwig Jorissen, Voorzitter ABVV-Metaal, gaf in zijn inleiding al aan dat de marges (loonmarges en anderen) om te onderhandelen zeer klein waren. Voor ABVV-Metaal was het klaar en duidelijk dat de loonmarge van 1,1% maximaal en snel naar de werknemers moest gaan. Dat is een eerste positief resultaat dat we alvast kunnen voorleggen. De metaal- en machinebouw zegt ook "Neen" tegen de invoering van de degressieve jeugdlonen. Ook op het vlak van het aanvullend pensioen hebben we voor de arbeiders hetzelfde niveau bereikt als dat van de bedienden (zonder aan de beschikbare loonmarge te raken). Ook de maximale verlenging van regelingen SWT, landingsbanen en het open klikken van het tijdskrediet met motief werd verworven. 

Vanzelfsprekend was er discussie over de (mogelijke) invoering van het plus-minus conto. Belangrijk is om te onderstrepen dat de mogelijkheid tot invoering in de CAO staat. Maar deze invoering is wel onderworpen aan een zware procedure. Eerst en vooral wordt de invoering beperkt tot de subsector  van de machinebouw. Alvorens te onderhandelen over de invoering op de onderneming wordt een wachtperiode van 6 weken ingesteld, tijdens dewelke de syndicale delegatie geïnformeerd en geconsulteerd wordt . Bovendien moet er gedurende deze periode ook nagedacht worden over mogelijk andere flexibiliteitsalternatieven. Anders gezegd onze delegaties behouden een vetorecht in de bedrijven.

De militanten hadden vanzelfsprekend heel wat bedenkingen bij maatregelen inzake verdere flexibilisering, het wendbaar werk, de afbouw van de SWT van de asociale regering MIchel. Ze betreurden vooral dat er geen afdwingbare afspraken gemaakt konden worden omtrent werkbaar werk. Maar omdat ze overtuigd waren dat de onderhandelaars het maximaal mogelijke onderhandeld hebben werd het ontwerpakkoord met overgrote meerderheid hebben goedgekeurd