NIEUWS

ABVV-Metaal Nieuws.
Blijf op de hoogte met ons nieuwsoverzicht

 

Gisterenavond bereikten vakbonden en werkgevers een akkoord over een ontwerp-cao in het PC 111.3.Hetqakkoord volgt in grote lijnen het akkoord dat werd afgesloten in het PC 111. Zoals in alle sectoren ging  ABVV-Metaal  voor een volledige invulling van de loonmarge (1,1 %). Dat zal ok gebeuren met ingang van 1 juli 2017, bovenop de normale indexverhogingen.

Op het vlak van de ondernemingen kan de 1,1 % vrij ingevuld worden mits er een cao wordt afgesloten voor 30 juni 2017 (tenzij er een akkoord is met uitstel tot 30 september 2017). Zonder akkoord worden de lonen verhoogd met 1,1 % op 1 juli 2017. Er is ook een verbetering van de eindejaarspremie met 1,1 % voorzien in ondernemingen waar nog geen recht bestaat op een volledige 13e maand.

Een aantal premies (scheidingspremie, kledijvergoeding en vakantiepremie)worden met 1,1% verhoogd en geïndexeerd op 1 juli 2017 en geïndexeerd  op 1 juli 2018

Het aanvullend pensioen  wordt verhoogd  met 0,1 % waardoor het laatste verschil met bedienden op sectoraal niveau wordt weggewerkt.

Wat vorming en opleiding betreft wordt het individuele opleidingsrecht (2werkdagen per 2 kalenderjaren) behouden.  Naast het individueel recht is er ook een groeipad voorzien inzake een collectief recht
- Een collecftief  recht op vorming gelijk aan een gemiddelde van 4 dagen per Voltijdse Equivalent  per jaar vanaf 2018;                                                                                                                                                                        - Een zelfde collectief recht  gelijk aan een gemiddelde van 5 dagen per VTE per jaar vanaf  2020.                                                                                                                                                                                                   De gesprekken omtrent de transformatie van INOM als opleidingsfonds naar een  loopbaanfonds worden verder gezet in de komende cao-periode.

De vergoedingen Fonds voor Bestaanszekerheid zullen verhoogd worden met de index en de 1,1 %.

Maximale verlenging van regelingen SWT en landingsbanen.

Bij akkoord van alle partijen kan de cao getekend worden op het paritair comité van 15 mei 2017.